Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 14 | 191-204

Article title

Wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w opinii studentów

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Biblioteki jako instytucje uczestniczące w procesie edukacji, wpływają na kształtowanie wyobrażeń oraz postaw względem nich, wobec czego istotna jest zagwarantowanie akceptacji społecznej dla organizacji. W celu polepszenia wizerunku biblioteki powinny aktywnie działać i rozwijać się oraz poszerzać inicjatywy. Działania podejmowane przez biblioteki winny brać pod uwagę potrzeby stałych oraz potencjalnych użytkowników. Budowanie stałych relacji z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym ma kluczowe znaczenie dla bibliotek. W celu określenia aktualnego obrazu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz zbadania poziomu satysfakcji użytkowników zostały przeprowadzone badania ankietowe na grupie 920 studentów. Badania miały na celu poznanie stopnia zadowolenia studentów oraz oceny otoczenia, w tym przypadku studentów Uczelni względem instytucji, a także działań jakie powinny być podjęte w celu polepszenia wizerunku biblioteki.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Biblioteka Główna

References

 • Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 18-20 maja 2011 : praca zbiorowa pod red. J. Kudrawiec, Białystok 2012
 • Fizyczna przestrzeń biblioteki pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013
 • Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej : XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod red. Krzysztofa Zioło, Gliwice 2012
 • Huczek M., Public relations w bibliotekach, „EBIB”, 2004, nr 5
 • Kosik E., Kreowanie wizerunku bibliotek poprzez imprezy społeczno-kulturalne, „EBIB”, 2016, nr 2
 • Kotler P., Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa cop. 1994
 • Kruszewski T., Przestrzenie biblioteki : o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012
 • Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa pod red. M. Czyżewskiej, Białystok 2007
 • Pabian A., Promocja : nowoczesne środki i formy : monografia, Warszawa 2008
 • Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników : edycja II : materiały konferencyjne, Opole, 16-17 listopada 2011 r. pod. red. Wandy Matwiejczuk i Danuty Szewczyk-Kłos, Opole 2012
 • Wojtczak J., Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, „Biblioteka”, 2013, nr 17
 • Wójcik K., Public relations : czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię, Międzyborów 1995

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/3481

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5e0f84f-811d-4f7c-a79c-6a55d98b7430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.