PL EN


2018 | 18 | 3 | 51-53
Article title

2nd International Congress on High Performance Sports: a report on martial arts and combat sports

Content
Title variants
PL
II Międzynarodowy Kongres Sportów Wyczynowych: raport na temat sztuk walki i sportów walki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction. Martial arts and combat sports are practiced by thousands of people around the world and increasingly discussed in scientific publications. Material and Methods. We describe an observational case study by describing and analyzing the activities of the II International Congress on High Performance Sports, an event hosted by Universidad Santo Tomas and the High Performance Center, Government of Chile. Results. Three of the 15 plenary conferences and one of the 16 workshops focused on martial arts and combat sports. Conclusions. The conference was attended by four professionals from martial arts and combat sports, of note was the presence of Dr. Emerson Franchini. This shows that applied science in martial arts and combat sports is gaining traction within scientific events in the Chilean context, allowing the scientific community to learn about advances related to performance in combat sports.
PL
Tło. Sztuki walki i sporty walki są uprawiane przez tysiące ludzi na całym świecie i coraz częściej są omawiane w publikacjach naukowych. Materiał i metody. Niniejsza praca stanowi obserwacyjne studium przypadku, w którym autorzy opisują i analizują działania II Międzynarodowego Kongresu Sportów Wyczynowych, którego gospodarzem był Uniwersytet Santo Tomas i Centrum Sportów Wyczynowych, a także rząd Chile. Wyniki. Trzy z 15 plenarnych sesji konferencyjnych i jeden z 16 warsztatów poświęcone były sztukom walki i sportom walki. Wnioski. W konferencji udział wzięli czterej specjaliści z dziedzin sztuk walki i sportów walki, na uwagę zasługuje w szczególności obecność doktora Emersona Franchini. Pokazuje to, że nauka stosowana w sztukach walki i sportach walki zyskuje popularność w wydarzeniach naukowych w kontekście chilijskim, umożliwiając społeczności naukowej poznanie postępów w zakresie sportów walki.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
51-53
Physical description
Contributors
  • Universidad Santo Tomas (Chile)
  • Universidad Autonoma de Chile (Chile)
  • Universidad Santo Tomas (Chile)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c5e1c409-dfa5-488c-bf4e-bae76d4ee726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.