Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(22) | 133-144

Article title

Sprawozdanie z Konferencji Od potrzeb do działań – Ruch Samopomocowy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego

Content

Title variants

EN
Report of the Conference From needs to action – Self-Help Movement of People with Mental Disorder Experience

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł jest streszczeniem przebiegu Konferencji Od potrzeb do działań – Ruch Samopomocowy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego. W artykule zawarto opis wystąpień poszczególnych prelegentów. Tematyka wystąpień plenarnych oscylowała głównie wokół funkcjonowania i wzmacniania grup samopomocowych osób chorujących psychicznie. Część warsztatowa dotyczyła destygmatyzacji, efektywnego wspierania, i twórczości literackiej osób chorujących.
EN
This article is a summary of the Conference From needs to action – Self-Help Movement of People with Mental Disorders. The article describes the speeches of the speakers. The themes of plenary speeches were mainly focused on the functioning and strengthening of self-help groups of mentally ill people. The workshop focused on the destigmatisation, effective support, and literary creation people with mental problems.

Year

Issue

Pages

133-144

Physical description

Dates

published
2017-06-05

Contributors

  • Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5e244f8-cc79-41dd-97b6-815ce1771c04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.