Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 11(18) | 93-106

Article title

„Putinowska” wizja przeszłości. Nowa koncepcja nauczania historii w świetle polityki historycznej Federacji Rosyjskiej

Authors

Content

Title variants

EN
“Putin’s” Vision of the Past. A New Concept for Teaching Russian History in the Light of the Historical Policy of the Russian Federation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article investigates an issue of a new concept for teaching Russian history in secondary schools as a tool of creating the historical policy of the Russian Federation. It is also an attempt to prove the thesis that the new concept imposes the only version of the historical truth and provides an example of limiting the ideological pluralism. The author assume that the analysis of the document allows the reconstruction of the major historical policy directions of the Russian Federation during the third presidential term of Vladimir Putin (it is especially important in case of the controversial XX and XXI century). The subject of the research is however not only the document itself, but also the changes it brings to the teaching of history in Russian schools and its impact on the historical consciousness of the Russian youth.

Year

Issue

Pages

93-106

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Chomczyńska-Rubacha M., Pankowska D, Władza, ideologia, socjalizacja. Polityczność podręczników szkolnych, [w:] Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy, red. M. Chomczyńska-Rubacha, Kraków 2011, s. 7, 17–18.
 • Dubas A., Menkiszak M., Rosyjska kampania historyczna, Tydzień na wschodzie, 2009, nr 28(103), s. 2–3, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/tnw103.pdf, odczyt z 10.08.2014.
 • Kaczmarski M., Rogoża J., Ewolucja rosyjskiej polityki historycznej, Tydzień na Wschodzie, 2010, nr 17(135), s. 2–3, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-05-12/ewolucja-rosyjskiej-polityki-historycznej, odczyt z 10.08.2014.
 • Kutiawin W., Pamięć historyczna Rosjan. Między dziejopisarstwem akademickim a historiografią ludową, [w:] Pamięć historyczna i polityka. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S. M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 36.
 • Monitoring polityki historycznej (2010-2012), por.: Мониторинг исторической политики: о проекте, Уроки истрории XX век, http://www.urokiistorii.ru/2589 z dn. 09.08.2014.
 • Волгоград в памятные дни станет Сталинградом, http://lenta.ru/news/2013/01/31/stalingrad/, odczyt z 10.08.2014.
 • Встреча Президента России Владимра Путина с авторами концепции, Российское Историческое Общество, http://rushistory.org/?page_id=2424, odczyt z 22.08.2014.
 • Концепия нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, Институт Российской Историй РАН, http://www.iriran.ru/?q=node/1039, odczyt z 12.08.2014, s. 2-13, 55-62, 66, 80.
 • Концепия нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, s. 80, http://school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013.10.21, odczyt z 11.08.2014.
 • Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, http://school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/10/2013.10.21, odczyt z 11.08.2014.
 • Мониторинг исторической политики: о проекте, http://www.urokiistorii.ru/2589 odczyt z 9.08.2014.
 • Портал «Президент России»: Встреча с авторами концепции нового учебника истории, http://school.historians.ru/?p=1275, odczyt z 10.08. 2014.
 • Президент России, Официальне Интернет Представительство, Указ Президента РФ от 15.05.2009 N 549 О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=52421&PSC=1&PT=1&Page=2, odczyt z 22.08.2014.
 • Россияне „за” единый учебник по истории, Российская Газета, http://www.rg.ru/2013/08/16/uchebnik-site.html, odczyt z 22.08.2014.
 • Состав рабочей группы по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, Министерство Образования и Науки Российской Федерации, http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
 • Указ о мерах по повышению эффективности деятельности государственных СМИ от 9 декабря 2013 года, Президент России официальный сайт, http://news.kremlin.ru/news/19805, odczyt z 11.08.2014.
 • Указ Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 294 Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации, http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm, odczyt z 10.08.2014.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5e26209-2ab4-4533-aa39-ea5c85409e10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.