Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(13) | 36-38

Article title

Dwie twarze niskiej emisji

Title variants

EN
Two faces of low emission

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” używane są przez wiele osób zamiennie, jednakże definicje te mają odmienne znaczenia. Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł. Termin gospodarka niskoemisyjna jest znacznie szerszy i oznacza nie tylko wyeliminowanie niskiej emisji, ale również poprawę jakości życia społeczeństwa przy wzroście gospodarczym kraju. W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, samorządy stają przed ważnym zadaniem w zakresie planowania energetycznego w regionie. Przepisy unijne oraz systemy wsparcia finansowego inwestycji mają stanowić pomoc w jego realizacji. Aby skorzystać z nowych programów pomocowych, samorządy będą musiały spełnić niektóre wymogi stawiane przez Unię Europejską.
EN
The terms “low emission” and “low carbon economy” are used interchangeably by many people, however, these definitions have different meanings. Low emissions are all substances of low sources emitted into the air. The term low-carbon economy is much broader and it is not only the elimination of low emissions, but also improving the quality of social life with the economic growth of the country. In the current 2014-2020 financial perspective, governments are faced with an important task in the field of energy planning in the region. EU regulations and systems of financial support for investments are to assist in its implementation. To take advantage of the new support programmes, local governments will have to meet certain requirements imposed by the European Union.

Publisher

Year

Issue

Pages

36-38

Physical description

Dates

published
2014-10

Contributors

 • doktorantka na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • młodszy specjalista ds. energii w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.

References

 • 1) Brzeziński K., Bukowski M., Niskoemisyjne dylematy. Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2011.
 • 2) Firląg Sz., Terlikowski W., Węglarz A., Nowa misja – niższa emisja. Gospodarka niskoemisyjna w gminach, Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, Białystok 2014.
 • 3a) Foltynowicz Z., Okońska I., Innovative applications of nanomaterials and nanotechnologies in the energy sector, „Towaroznawcze Problemy Jakości”/“Polish Journal of Commodity Science” 2012, nr 1(30), s. 9-19.
 • 3b) Foltynowicz Z., Okońska I., Nanomateriały dla energetyki i ochrony klimatu, „Czysta Energia” 2012, nr 3, s. 26-27.
 • 4) Gościańska J., Foltynowicz Z., Wsparcie finansowe dla poprawy efektywności energetycznej, „Energia dla Przemysłu” nr 1, Wydawnictwo ELAMED, Katowice 2012, ISSN 2082-906X.
 • 5) Hinc A., Transformacja gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, Studia BAS 2012, nr 1(29), s. 109–136.
 • 6) Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Warszawa 2011.
 • 7) Poskrobko B., Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym. Podręcznik dla gmin, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
 • 8) Tokarski S., Janikowski J., Wreszcie konkurencyjna i niskoemisyjna gospodarka?, „Polska Energia” 2013, nr 6.
 • 9) Żmijewski K., Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich, raport Forum Inicjatyw Rozwojowych.
 • 10) http://nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/kawka [dostęp na 29.07.2014r.]
 • 11) http://misja-emisja.pl [dostęp na 04.08.2014r.]
 • 12) http://nowamisja-niskaemisja.pl [dostęp na 15.08.2014r.]
 • 13) http://www.mos.gov.pl [dostęp na 16.08.2014r]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6422

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5e7db18-7695-40a0-8540-4003650f697e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.