Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 62 | 8: Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka | 65-77

Article title

L’eurolangue et sa productivite : quelques tendances

Authors

Title variants

PL
Euromowa i jej produktywność – wybrane tendencje
Eurolanguage and its Productivity: Some Trends

Languages of publication

FR

Abstracts

EN
During its functioning the EU has developed a technolect—a Eurolanguage. In this article we are describing the phenomenon of the Eurolanguage, analysing some examples of eurolexies in French and in Polish. We are also considering their productivity in a continually evolving Europe.
PL
W trakcie swojego rozwoju Unia Europejska wytworzyła swoisty technolekt – euromowę. Niniejszy artykuł jest próbą opisania zjawiska euromowy, omawia kilka wybranych euroleksemów w języku polskim i francuskim oraz podejmuje rozważania nad ich produktywnością w stale zmieniającej się Europie.

Contributors

author
  • Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

References

  • Di Sciullo Anna-Maria& Williams Edwin, 1987, On the definition of Word, Cambridge, Mass., The MIT Press, 8.
  • Furdal Antoni, 1995, « Językoznawstwo normatywne w minionym 45-leciu i dziś », [in:] Norma językowa w polszczyźnie, [éds] M. Bugajski, Zielona Góra, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, 10.
  • Goffin Roger, 2005, Quels corpus et quelles approches pour une description contrastive de l’eurolecte ? Préactes des 7es journées scientifiques du réseau Lexicologie, Terminologie et Traduction. AUF-LTT, Bruxelles. Cité d’après http:// perso. univ-lyon2. fr/thoiron/
  • Gontrand François, 1991, Parlez-vous eurocrate?, Paris, Éd. Organisation
  • Markowski Andrzej, 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
  • Markowski Andrzej, 2007, « Polszczyzna w dokumentach unijnych. Dylematy tłumaczy Unii Europejskiej », [in:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, 21-33.
  • Resche Catherine, 1998, De l’Europe à l’euro ou « l’industrieuse activité de la langue » : recensement et analyse des néologismes en anglais et en français de 1991 à 1998; http://asp. revues.org/2816 DW : 29/05.2014.
  • Sękowska Elżbieta, 2012, « Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje)”, [in:] Eslavistica computense Nr 12m, 97-103.http://revistas.ucm.es/index.php/ ESLC/article/viewFile/38728/37445, DW 29.05.2014
  • Waszakowa Krystyna, 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5f78f4f-de23-4071-8634-1a7f87942c10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.