Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 20 | 153-168

Article title

Marian Piotrowicz „Kometa” (1923–2019)

Content

Title variants

EN
Marian Piotrowicz “Kometa” (1923–2019)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Marian Piotrowicz związany był z Szadkiem poprzez fakt zamieszkania, edukację oraz działalność konspiracyjną w strukturach ZWZ–AK. Wstąpił do organizacji niepodległościowej działającej na terenie Szadku w marcu 1941 r. i przyjął pseudonim „Kometa”. W ugrupowaniu dowodzonym przez „Orlicza”, pozostawał do dyspozycji komendanta pełniąc obowiązki dowódcy plutonu z zadaniem transportu broni i amunicji. Jako najbliższy współpracownik komendanta wspierał go w poszukiwaniu i werbowaniu odpowiednich osób w szeregi konspiracyjne. Po wojnie w 1945 r. opuścił Szadek. Ukończył w Krakowie Akademię Górniczo-Hutniczą. Jako inżynier pracował w Przedsiębiorstwie Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego w Bytomiu, w tym czasie zajmując się nauczaniem w szkołach górniczych. Po przejściu na emeryturę zaangażował się w tworzenie struktur organizacji kombatanckiej, został prezesem Okręgu Śląskiego ŚZŻAK. Był niestudzonym działaczem w krzywieniu idei Polskiego Państwa Podziemnego. W 1989 roku przyczynił się do integracji szadkowskiego środowiska kombatanckiego inspirując powołanie terenowego koła SZŻAK w Szadku.
EN
Marian Piotrowicz was connected with Szadek through living and receiving education in this town, and conspiratorial activity in the structures of the Union of Armed Struggle – Home Army. He joined an underground organization in Szadek in March 1941, under the pseudonym „Kometa”. In a group headed by „Orlicz” he had the function of platoon commander responsible for arms and munitions transport, and recruitment of new members. After the war, in 1945, he left Szadek and completed education in the Mining and Metallurgy School in Cracow. As an engineer, he worked in the Mining Industry Plant in Bytom. He also worked as a teacher in schools of mining. After retirement he was engaged in forming the structures of a combatant organisation. President of the Silesian District of the World Union of Home Army Soldiers, very active in promoting the idea of the Polish Underground State. In 1989 he contributed to the integration of the combatant community in Szadek by establishing the local association of the World Union of Home Army Soldiers in Szadek.

Year

Issue

20

Pages

153-168

Physical description

Contributors

 • Emerytowana nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku

References

 • Atlas Podziemia Niepodległościowego 1944–1956, IPN, Warszawa 2007.
 • Jaskólski W., „Wroniec”. Z działalności ZWZ–AK na Ziemi Sieradzkiej 1939–1945, Łódź 2000, firma wydawnicza IMOR na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
 • Lesiakowski K., Konspiracja 1939–1945, [w:] Sieradz. Dzieje miasta, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Urząd Miasta Sieradza, Łódź–Sieradz 2014, s. 145–167.
 • Lesiakowski K., Sieradz. Dzieje miasta od 1939 roku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi, Urząd Miasta Sieradza, Łódź–Sieradz 2014.
 • Mielczarek J., Powiat sieradzki w latach okupacji hitlerowskiej, [w]: J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
 • Ossowski A., Struktury terytorialne organizacji niepodległościowych Okręg Łódź AK VII 1944–1945, [w:] Atlas polskiego podziemia niepodległościowego, IPN, Warszawa 2007, s. 380.
 • Piotrowicz M. (red.), By czas nie zatarł i niepamięć, ŚZŻAK w Katowicach, Katowice 2009.
 • Piotrowicz M., Okręg Śląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w 20-lecie istnienia, [w:] M. Piotrowicz (red.), By czas nie zatarł i niepamięć, Katowice 2009, s. 178.
 • Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła ŚZŻAK w Szadku z 26 kwietnia 1997 r. (w zbiorach pracowni historycznej Szkoły Podstawowej w Szadku).
 • Sowa P., Komendanci ZWZ–AK w obwodzie sieradzkim, Zduńska Wola 2002, s. 8.
 • Stefańska D., Szkoła w Szadku we wspomnieniach i na starej fotografii, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6.
 • Żołnierze żelaznych szlaków 1939–1945. Wspomnienia polskich kolejarzy, MON, Warszawa 1988.
 • Łódź pamięta o żołnierzach AK, „Dziennik Łódzki” z 18.02.2008 r.
 • Stulczewski J. (oprac.), Odeszli na wieczną wartę. Ppłk inż. Marian Piotrowicz ps. „Kometa”, „Biuletyn Informacyjny”, luty 2019, rok XXIX, nr 02(346), s. 62–63.
 • Urodziny kapitana. Uroczystość Instytutu Pamięci Narodowej, „Śląski Dziennik Zachodni”, Katowice, 6 marca 2003, s. 2.
 • Archiwum ŚZŻAK Okręg Łódź Koło Szadek, Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła ŚZŻAK w Szadku z 26 kwietnia 1997 r. (w zbiorach pracowni historycznej Szkoły Podstawowej w Szadku).
 • Archiwum ŚZŻAK Okręg Łódź Koło Szadek, Relacja Feliksa Sędzikowskiego dotycząca ruchu oporu od 1939. Przyjął i opracował Przemysław Sowa w sierpniu 1992 r.
 • Archiwum ŚZŻAK Okręg Łódź Koło Szadek, Sprawozdanie Zarządu Koła ŚZŻKA w Szadku z działalności w okresie od 5 marca 1994 do 25 kwietnia 1997 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym (26 kwietnia 1997 r.)
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Relacja Walentego Wesołowskiego opracowana przez Jadwigę Kozłowską, byłą komendantkę WSK ZWZ–AK na Sieradz, ps. „Kora”, „Jagna” z kwietnia 1969 i stycznia 1970 r.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Relacja Stanisława Bednarka ps. „Smuga” dowódcy plutonu w rejonie gminy Szadek. Łódź 28 luty 1970 r. i z 7 kwietnia 1970 r.
 • Arkusz Ewidencyjny Komisji Weryfikacyjnej Koła byłych Żołnierzy AK Londyn, Katowice do London WG ORF 240 King Street, 25 grudnia 1989 r. Rękopis Mariana Piotrowicza w posiadaniu autorki.
 • Deklaracja uczestnictwa w Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej okręgu Śląskiego (9 grudnia 1989 r.), rękopis – kopia.
 • Informacja o działaniach jednostki AK w rejonie Szadek (obwód Sieradz, okręg AK Łódź) w czasie od odwołania okresu czujności (sierpień 1944) do wkroczenia oddziałów Armii Czerwonej do Szadku – 20 stycznia 1945 r. (Szadek maj 1993).
 • Kwestionariusz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej dla osoby ubiegającej się o uznanie uprawnień kombatanckich Marianowi Piotrowiczowi ( 18 kwietnia 1991 r.), maszynopis.
 • Legitymacja Krzyża Armii Krajowej nr 39827 (28 lutego 1987 r.), kopia.
 • List Mariana Piotrowicza do Czesława Adamkiewicza (Katowice, 26 maja 1996 r.).
 • Oświadczenie komendanta rejonu konspiracyjnego Organizacji „SSA” Ludwika Osińskiego „Orlicza”. Radziejów dn. 22 lutego 1975 r.
 • Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Czesława Adamkiewicza „Kuby” (17 luty 1991 r.).
 • Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Danieli Ludwickiej „Wiernej” (Katowice 30 maja 1994 r.).
 • Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Jerzego Kobackiego „Mały Gryf” (Szadek 2 kwietnia 1993 r.).
 • Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Józefa Niedźwieckiego „Miś” (15 września 1995 r.).
 • Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Józefa Sadowskiego „Sępa” (Szadek, 17 marca 1991 r.).
 • Oświadczenie świadka o pracy konspiracyjnej w ZWZ–AK Mariana Piotrowicza „Komety”: Kazimierza Jerzego Magiera „Wilka” (Szadek, 17 marca 1991 r.).
 • Życiorys Danieli Ludwickiej, spisany w Radziejowie Kujawskim w 1994 r. (kopia w posiadaniu autorki).
 • http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,440674,Marian-Piotrowicz-nekrolog.html [dostęp: 29.01.2019].
 • https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/49381,95-urodziny-plk-Mariana-Piotrowi-cza-w-Katowicach-26-marca-2018.html [18.02.2019].
 • https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24411517,zmarl-marian-piotrowicz-by-l-dlugoletnim-prezesem-slaskiego.html [dostęp: 29.01.2019].
 • https://tvs.pl/informacje/katowice-pogrzeb-pulkownika-mariana-piotrowicza-komety-zolnierz-armii-krajowej-zmarl-w-wieku-96-lat-wideo/ [dostęp: 30.01.2019].
 • https://www.tvp.info/41026314/zarl-zolnierz-armii-krajowej-plk-marian-piotrowicz-ps-kometa [dostęp 21.01.2019, aktualizacja: 26.01.2019].
 • https://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/nnie-zyje-pochodzacy-z-gminy-szadek-plk-marian-piotrowicz,4971288,art,t,id,tm.html [dostęp 28.01.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5fa2d5a-2680-47c2-8de8-40854266fa28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.