Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 9(462) Prekariat? | 1-5

Article title

Dynamika polskiego rynku pracy: modernizacja czy zależność?

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Polish labour market dynamics: between modernization and dependence?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor utrzymuje, że argumenty legitymizujące politykę deregulacji rynku pracy odwołują się do podstawowych założeń społecznego ewolucjonizmu, takiej zatem teorii zmiany społecznej, która w swoich kolejnych odsłonach, tj. jako teoria modernizacji, teoria konwergencji czy teza o globalizacji, jest systematycznie kwestionowana i w zasadzie odrzucana. W to miejsce uchwytne empirycznie zmiany w instytucjonalnych formach wykonywania pracy tłumaczy się inwazją rynku w społeczeństwo, a zatem, jego urynkowieniem. Paradoks tego procesu polega na tym, że zdaniem autora, na podstawie rekonstrukcji indywidualnych strategii przetrwania w warunkach daleko idącej niepewności produkowanej przez przemiany rynku pracy, można rozsądnie przypuszczać, że bierność, pasywizm i wycofywanie się ludzi z rozmaitych aktywności społecznych lepiej chroni indywidualny dobrostan aniżeli wbudowane w rynkowe ideologie, postulaty przedsiębiorczości i usilnego dążenia do realizacji rynkowych oczekiwań.
EN
Author claims that an idea of labour market deregulation is based on assumptions easily found in every version of evolutionary theory – be it modernization or neomodernization theory, convergence theory, contemporary dependence theory or modern concepts of globalization – an, as such, essentially rejected. Empirical evidence concerning changes in institutional forms of labour are rather understood as an outcome of market invasion into spheres outside economy, i.e. into culture and structure of social relations. Side effects of these processes is increasing uncertainty, that makes rational decision making impossible. Further, author refers to the set of empirical studies showing that “marketization” of culture leads to passive forms of coping with reality and individual withdrawal from the variety of social interactions. Above all, such passive orientations are different from and idea of self made man, active en

Year

Volume

39

Pages

1-5

Physical description

Contributors

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5fab47d-c539-41fb-820a-91e9b67d58ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.