Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 15 | 13-27

Article title

Dziedzictwo kulturowe: spuścizna ludzkiej kreatywności i ekspresji: unikatowe zbiory Biblioteki Politechniki Krakowskiej zdigitalizowane w ramach projektu EDT

Content

Title variants

EN
Cultural heritage: the heritage of human creativity and expression. Unique collections of the Cracow University of Technology Library digitized as part of the EDT project

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie rzadkich i cennych dokumentów zgromadzonych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej i zdigitalizowanych w ramach projektu "Europejskie Dziedzictwo Techniczne". Kolekcja, składająca się z książek i czasopism pochodzących z XVIII-XX wieku, bogata jest w proweniencje (ekslibrisy, znaczki, podpisy odręczne, notatki lub dedykacje autora). Materiały te stanowią ciekawy zasób badawczy dla naukowców, studentów i entuzjastów europejskiej historii i dziedzictwa. Z jednej strony kolekcja odzwierciedla historię uniwersytetów i osób z nimi związanych, a z drugiej strony dostarcza wiedzy na temat dziedzictwa historycznego, kulturowego i naukowego Polski i Europy. Przy współpracy z pracownikami Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) stworzono platformę internetową, na której umieszczono zbiory nigdy wcześniej nie opublikowane w wersji cyfrowej.
EN
The aim of the article is to present rare and precious documents gathered in the Library of the Cracow University of Technology. The collection consists of books and journals dated back to the 18th-20th centuries. Having a lot of provenances marks (bookplates, stamps, handwritten signatures, notes or author's dedications), these materials are of a great importance to researchers, students and enthusiasts of the European history and heritage. On the one hand, the collection reflects the history of the universities and people associated with them. On the other hand, it provides knowledge about the historical, cultural and scientific heritage of Poland and Europe. The documents have never been exhibited before. To make these materials accessible to society, the CUT librarians have undertaken the cooperation with scientists from the AGH University of Science and Technology (AGH). The aim of this cooperation is to launch an online platform, where digitalized materials can be set. All these tasks are carried out as a part of the project „ European Technical Heritage”.

Year

Issue

15

Pages

13-27

Physical description

Contributors

author
 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej

References

 • Baruch Maksymilian, Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne: monografia historyczna dawnych dóbr Kapituły Krakowskiej w sieradzkiem i łęczyckiem, Warszawa, 1903.
 • Callet, François, Tables portatives de logarithmes, contenant les logarithmes des nombres, depuis 1 jusqu'à 108000: les logarithmes des sinus et des tangentes de seconde en seconde pour les cinq premiers degrés de dix en dix secondes pour tous les degrés du quart de cercle et, suivant la nouvelle division gentésimale, de dix-milliéme en dix-milliéme précédées d'un Discours préliminaire sur l'Explication, l'Usage et la Sommation des Logarithmes, et sur leur Application à l'Astronomie, à la Navigation, à la Géométrie-pratique, et aux Calculs d'Intérêts: suivies de nouvelles tables plus approchées, et de plusieurs autres utiles a la recherche de longitudes en mer, etc., Paryż, 1861.
 • Europejskie Dziedzictwo Techniczne: publiczna prezentacja założeń projektu, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, 2002-2019, https://www.biblos.pk.edu.pl/edt/materialy-1 [dostęp: 2019-03-09].
 • Hambloch Anton Hubert, Der Rheinische Schwemmstein und seine Anwendung in der Bautechnik, Stuttgart, 1903.
 • Kitowicz Jędrzej, Kaczurba Adam, Pamiętniki ks. A. Kitowicza do panowania Augusta III i Stanisława Augusta. T. 1-2, Lwów, 1882.
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., Dz.U. 2011, nr 172, poz. 1018.
 • Maksymilian Thullie, Eduteka.pl, 2012-2017, http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Maksymilian_Thullie [dostęp: 2019-03-09].
 • Program Ces. Król. Szkoły Politechnicznej we Lwowie: na rok naukowy 1878/79, Lwów 1878.
 • Sokołowski August, Dzieje Polski ilustrowane. T. 1, Królowie i książęta polscy: dynastja Piastów, Warszawa, 1899.
 • Stecki Tadeusz Jerzy, Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym. T. 1, Lwów, 1864.
 • Strojna-Krzystanek Anna, Najstarszy starodruk w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej, „Bibliodniówka”, 2019, nr 13.
 • Strojna-Krzystanek Anna, Proweniencja w kolekcji Lwowiana Biblioteki Politechniki Krakowskiej, “Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, 2019, nr 1 (32).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy C 326, 26/10/2012 P. 0001 - 0390.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5fbc2aa-014c-4bbf-a8e7-c4eadfa5d4c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.