Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 2 | 15-22

Article title

30 years of aikibudo in Poland (1987-2017). An example of the process of institutionalisation in martial arts

Content

Title variants

PL
XXX lat aikibudo w Polsce (1987-2017). Przykład procesu instytucjonalizacji sztuk walki

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. The scientific framework is provided by the sociology and anthropology of martial arts, and by the Humanistic Theory of Martial Arts. The process should be viewed holistically, through the dimensions of time and context and the process of creation. Problem. The author describes the aikibudo discipline in Poland and sets out its short history over the last 30 years. He also considers what have been the dominant institutional changes. Method. The main methods are: sources analysis (documents and newspapers), and content analysis of scientific literature – a broad discourse. Results and Conclusions. Aikibudo in the CERA and FIAB versions, under the patronage of hanshi Alain Floquet, has been taught in Poland for 30 years. Some instructors have played the role of pioneers, others continue their work. Some practitioners from the 1990s are today practising other, related martial arts. Sensei Stanislaw Cynarski has achieved the hanshi title in aiki-jujutsu. The teaching of GM Floquet is continued by sensei Salapski. In Poland, it is still more of an elite than a popular martial art.
PL
Perspektywa. Ramy naukowe współtworzą tu socjologia i antropologia sztuk walki, oraz Humanistyczna Teoria Sztuk Walki. Powinniśmy postrzegać ten proces instytucjonalizacji sztuk walki holistycznie, w wymiarach czasu, kontekstu i stawania się. Problem. Autor opisuje i stara się wyjaśnić tę krótką historię aikibudo w Polsce – ostatnie 30 lat. Jakie instytucjonalne zmiany były dominujące? Metoda. Głównymi metodami były: analiza źródeł (dokumenty i prasa), oraz analiza treści literatury przedmiotu – szeroki dyskurs. Wyniki i wnioski. Aikibudo w wersji CERA i FIAB, któremu patronuje Alain Floquet hanshi, jest nauczane w Polsce od 30 lat. Jedni instruktorzy spełnili rolę pionierów, inni kontynuują ich dzieło. Część praktyków z lat 90. XX wieku uprawia dziś inne, pokrewne sztuki walki. Sensei Stanislaw Cynarski osiągnął w aiki-jujutsu tytuł hanshi. Zaś nauczenie mistrza Floqueta kontynuuje dziś sensei Salapski. W Polsce jest to sztuka walki wciąż bardziej elitarna, niż popularna.

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

15-22

Physical description

Contributors

  • University of Rzeszow, Rzeszow

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5fc0f42-a628-4661-8c2a-cc7672f60d65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.