PL EN


2013 | 161 | 9-18
Article title

Zatrudnienie socjalne - wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Social Employment - Selected Issue
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish legislator has defined social employment as providing certain categories of people who are threatened or affected by social exclusion (e.g. unemployment, homeless or addicted) with some opportunities to either participate in workshops that are run in centres for social integration clubs or take up supported employment. Social employment understood in this way is to aim at social reintegration that leads to restoring and maintaining the skills to participate in the life of a particular local community, and to perform social roles in one's place of work and domicile. In addition, social employment is supposed to result in vocational reintegration that leads to restoring the abilities to provide work on the labour market. The legal institution in question is, therefore, linked to a new meaning of employment that goes beyond the Polish Labour Code provisions. As it has been agreed, work is not only a source of income but it also may help one's recovery of employability and self-confidence.
Year
Volume
161
Pages
9-18
Physical description
Contributors
References
 • Poverty and Social Exclusion. Report. European Commission, Brussels 2010; Social Trends and Dynamics of Poverty and Exclusion. In: Employment and Social Developments in Europe 2012. European Commission, Directorate - General for Employment, Social Affaires and Inclusion, Luxembourg 2012, s. 143.
 • Understanding Social Exclusion. Eds. J. Hills, J. Le Grand, D. Piachaud. Cambridge University Press 2002.
 • L. Frąckiewicz: Wykluczenie społeczne i formy jego łagodzenia. W: Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna. Red. L. Frąckiewicz. Katowice-Warszawa 2006, s. 9.
 • E. Marlier, T. Atkinson, B. Cantillon, B. Nolan: The EU and Social Inclusion: Facing and Challenges. Policy Press, Bristol 2007.
 • J. Defourney, M. Nyssens: Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. "Journal of Entrepreneurship" 2010, Vol. 1, s. 32.
 • E. Kryńska: Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy w Polsce. W: Człowiek w pracy i polityce społecznej. Red. J. Szambelańczyk i M. Żukowski. UE, Poznań 2010, s. 89.
 • K. Piątek: Zatrudnienie socjalne a bezpieczeństwo socjalne. W: Bezpieczeństwo socjalne. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 2003, s. 197.
 • The Social Economy: Building Inclusive Economies. Ed. by A. Noya and E. Clarence. OECD, Paris 2007.
 • H. Haugh, M. Kitson: The Third Way and the Third Sector: New Labour's Economic Policy and The Social Economy. "Cambridge Journal of Economics" 2007, Vol. 31, No. 6, s. 973.
 • N. Neamtan: Social Economy: Concepts and Challenges. "Universitas Forum" 2009, Vol. 1, No. 3, s. 1.
 • The Social Economy in the European Union. European Economic and Social Committee, Bruxelles 2012.
 • T. Kaźmierczak: Centra integracji społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu? Refleksje wokół ustawy o zatrudnieniu socjalnym. "Trzeci Sektor" 2005, nr 2, s. 96.
 • L. Florek, T. Zieliński: Prawo pracy. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 45
 • T. Liszcz: Prawo pracy. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 95; B.M. Ćwiertniak: Stosunek pracy. W: Prawo pracy. Red. K.W. Baran. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 37.
 • C. McConnel, S. Brue: Contemporary Labor Economics. McGraw-Hill Book Company, New York 1996, s. 487.
 • D. Kotlorz, U. Zagóra-Jonszta: Rynek pracy w teorii i praktyce. AE, Katowice 1998, s. 75.
 • D. Kotlorz: Podstawowe pojęcia. W: Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. AE, Katowice 2007, s. 15.
 • C. Mierzejewski: Założenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym W: W stronę aktywnej polityki społecznej. Red. T. Kaźmierczak i M. Rymsza. ISP, Warszawa 2003, s. 202.
 • I. Pustuła, A. Werner: Pomoc publiczna. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 148.
 • J. Jończyk: Prawo zabezpieczenia społecznego. Zakamycze, Kraków 2006, s. 219.
 • W. Koczur: Zabezpieczenie społeczne. Zarys problematyki. UE, Katowice 2012, s. 114.
 • H. Cioch: Zarys prawa spółdzielczego. Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 136.
 • A. Skalec: Underemployment w przedsiębiorstwach społecznych - przypadek spółdzielni socjalnych. "Polityka Społeczna" 2012, nr 9, s. 28.
 • K. Piątek, A. Karwacki: Wykluczenie społeczne a kluby integracji społecznej. W: Wykluczenie społeczne. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 2006, s. 129.
 • A. Rajkiewicz: Wątpliwa regulacja prawna. "Polityka Społeczna" 2003, nr 7, s. 6.
 • M. Szylko- Skoczny: Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. IPS UW, Warszawa 2004, s. 248.
 • A. Karwacki: Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego. W: Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Red. M. Grewiński i M. Rymsza. WSP TWP, Warszawa 2011, s. 206.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c5fcc349-b2b6-4b01-8477-8d96d577b5e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.