PL EN


2015 | 6 | 1 | 33-42
Article title

Wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej 
kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Selected professional activation instruments 
of women during pregnancy and childbirth in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce. Wskazano na podstawowe agregaty makroekonomiczne w kontekście dzietności kobiet oraz przenanalizowano dostępne dane w celu naświetlienia skali problemu i wyłonienia statystycznego obrazu Polki, która wkracza w okres macierzyństwa. Następnie przedstawiona została sytuacja kobiety aktywnej zawodowo, zatrudnionej w oparciu o kodeks pracy, przed i po porodzie w kontekście obowiązujących praw i przywilejów. Oceniono ponadto formy usług opieki nad dziećmi, ich dostępność i ograniczenia. Celem artykułu było przedstawienie indywidualnych zachowań aktywnych zawodowo kobiet, wykonujących pracę w ramach stosunku pracy, które będąc najpierw w ciąży, a następnie w roli matek z dziećmi, dokonują wyborów w oparciu o dostępne im narzędzia, wybierając opcje najbardziej korzystne dla ich gospodarstw domowych. Przeprowadzona analiza pozwala na ocenę wybranych instrumentów aktywizacji zawodowej kobiet w ciąży i po porodzie. Zaproponowane zostały również nowe rozwiązania korzystne z punktu widzenia jednostki, gospodarstwa domowego oraz całej gospodarki.
EN
This article describes selected professional activation instruments of women during their pregnancy and after birth in Poland. An author indicates the main macroeconomic aggregates in the context of women’s fertility and analysed available data in order to show the scale of the problem and identify a statistic picture of a woman who enters into motherhood. The article presents the situation of women, employed on the basis of the Labour Code, before and after childbirth in the context of current rights and privileges. The last part of the paper shows different forms of childcare services, their availability and limitations. The purpose of this article is to present the individual behaviour of economically active female as pregnant women, and after birth who make choices based on the available tools, selecting the most beneficial for their households. In conclusion the author identify new solutions that are beneficial for the individual, household, and the whole economy.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
33-42
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Gdański, Wydziału Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c5ff6d3d-0df4-4df2-983f-370ea26534a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.