Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 127-138

Article title

ECCLESIASTIC LOVE IN EVANGELISATION

Authors

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Evangelisation is an important part of the Church’s mission and its aim is to bring man to meet with God the saviour. Preaching the Gospel cannot be reduced to words, but it requires testimony in the form of deeds. Acts of love, for which the best source is the conduct of Jesus, described in the Gospels, are the most credible. The Church not only tries to imitate Jesus, but also to make Him present in the God’s words that it preaches and in the ministry of charity. The truth of His infinite love is the most important truth that it communicates to the faithful. Therefore, evangelisation is always a form of communicating God’s love. The testimony of the faith in Christ, confirmed by acts of love, is extremely convincing and clear. Therefore, evangelisational activities of the Church must always include Christian caritas, i.e. ministration to the needy.

Year

Volume

20

Pages

127-138

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Benedict XVI, 2005, Enciclical letter “Deus caritas est”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html>, 1.07.2019.
 • Benedict XVI, 2007, Enciclical letter “Spe salvi”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html>, 23.08.2019
 • Benedict XVI, 2010, Apostolic letter in the form of Motu Proprio “Ubicumque et Semper” establishing the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-et-semper.html>, 11.12.2012.
 • Boff Leonadro, 2013, La nueva evangelizacion en America Latina, Bogota 1990.
 • Francis, 2013, Apostolic exhortation “Evangelii gaudium”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn172>, 23.08.2019.
 • Goliszek Piotr T., 2004, Kerygmat dla nowej Europy, Lublin.
 • Hajduk Ryszard, Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narracyjnego, Kraków.
 • Jankowski Augustyn, 1989, Kerygmat w Kościele apostolskim, Częstochowa.
 • John Paul II, 1980, Enciclical letter “Dives in misericordia”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html>, 23.08.2019.
 • John Paul II, 1988, Apostolic exhortation “Christifideles laici”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html>, 23.08.2019.
 • John Paul II, 2001, Apostolic letter “Novo millennio ineunte”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html>, 23.08.2019.
 • Kochel Jan, 2001, Katecheza ewangelizacyjna, Horyzonty Wiary, No 1, p. 24-37.
 • Królikowski Marian, 2014, Kerygmat dla zrodzenia chrześcijańskiej wiary, w: Stanisław Dyk, Wojsław Czupryński (ed.), Jak przepowiadać dziś, Olsztyn, s. 11-21.
 • Mikrut Antoni, 2001, Działać z miłością i w miłości, w: W Trzecie Tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, red. W. Lechowicz, Tarnów, s. 166-176.
 • Murawski Roman, 1992, Ewangelizacyjny charakter katechezy, Ateneum Kapłańskie, No 2, p. 182-190.
 • Parzych-Blakiewicz Katarzyna, 2013a, „Miłość eklezjalna” w dialogicznym aspekcie sakramentalności Kościoła, in: In Persona Christi – w służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75.rocznicę urodzin, Edward Wiszowaty (ed.), Olsztyn, p. 237-245.
 • Parzych-Blakiewicz Katarzyna, 2013b, Radość chrześcijańska jako cnota eklezjalna. Na marginesie Évangelii gaudium papieża Franciszka, Studia Nauk Teologicznych PAN, vol. 8, p. 95-106.
 • Parzych-Blakiewicz Katarzyna, 2017, Ubóstwo chrześcijańskie jako cnota eklezjalna. Implikacje hagiologiczne o św. Bracie Albercie, Ateneum Kapłańskie, No 2, p. 292-300.
 • Paul VI, 1975, Apostolic exhortation “Evangelii nuntiandi”, in: The Holy See [online], access: < http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html>, 23.08.2019.
 • Pawlina Krzysztof, 1997, Nowa ewangelizacja – zadanie Kościoła w Polsce, w: Z. Kijas (ed.), Mówić o Bogu, Kraków 1997, p. 167-188.
 • Second Vatican Council, 1964, Dogmatic constitution on the Church “Lumen gentium”, in: The Holy See [online], access: <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html>, 23.08.2019.
 • Second Vatican Council, 1965, Decree “Ad gentes divinitus”, in: The Holy See [online], access: <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html >, 23.08.2019.
 • Second Vatican Council, 1965, Decree “Apostolicam actuositatem”, in: The Holy See [online], access: <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_en.html>, 23.08.2019.
 • Sherwin Michael, 2007, Reflection on Deus Caritas Est. A Tour Through the Casbah, “Nova et Vetera” No 2, s. 375-402.
 • Siwek Gerard, 2011, Co to jest przepowiadanie Kerygmatyczne?, Homo Dei, No 4, p. 115-121.
 • Synod of Bishops, 2011, XIII Ordinary General Assembly “The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith. Lineamenta, in: The Holy See [online], access: <http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_en.html>, 8.06.2018.
 • Twomey Vincent, 2008, Der Papst, die Pille und die Krise der Moral, Augsburg.
 • Weber Franz, 1995, Not lehrt handeln. Lateinamerikanische Kirchenerfahrungen als Ermutigung zu einer Neugestaltung unserer Seelsorge, w: Seelsorge neu gestalten. Fragen und Impulse, Hans Windisch (ed.), Graz.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c605741b-b11e-4947-ac18-e07644aa0176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.