Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 | 213 - 220

Article title

George Bernard Shaw on the Polish stage – a brief overview

Content

Title variants

PL
George Bernard Shaw na polskich scenach – krótki przegląd

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The main aim of this paper is to delineate the most crucial aspects of the reception of George Bernard Shaw’s plays in Poland. Shaw, believed to have set the direction of modern British drama, has been welcomed enthusiastically by Polish audiences since the beginning of the twentieth century. Warsaw was called a “Shavian city” and his popularity reached its peak in the years between the two World Wars. After WWII, Shaw’s plays were frequently staged and his political views were presented as being in line with the ruling party’s policies. The fall of Communism brought about a decline in his presence on Polish stages, but he reappeared recently in productions that dismantle his plays in postmodern ways
PL
Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie głównych aspektów recepcji twórczości George’a Bernarda Shaw w Polsce. Uważany za dramatopisarza, który wytyczył kierunek rozwoju współczesnego dramatu brytyjskiego, Shaw był witany entuzjastycznie przez polską widownię od początku dwudziestego wieku. Warszawa nosiła z tego powodu przydomek miasta shawiańskiego, a jego popularność osiągnęła apogeum w okresie międzywojennym. Po wojnie sztuki Shawa były często wystawiane, a lewicowe poglądy autora utożsamiano z obowiązującą linią polityczną partii. Rok 1989 i transformacja ustrojowa spowodowała zmniejszenie zainteresowania jego twórczością. Jego sztuki powracają ostatnio na polskie sceny poddane postmodernistycznemu recyclingowi.

Keywords

Year

Volume

4

Pages

213 - 220

Physical description

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

References

 • Bałutowa Bronisława. 1957. Dramat Bernarda Shaw. Łódź-Wrocław: Ossolineum
 • Brodzka Alina, Zaworska Helena, Żółkiewski Stefan (eds.). 1975. Literatura polska 19181975. Warszawa: Wiedza Powszechna
 • Evans T. F. 1999, George Bernard Shaw. The Critical Heritage. London and New York: Routledge
 • Dębnicki Antoni, Górski Ryszard. 1957. “Bernard Shaw na scenach polskich. Okres pierwszy 1903-1913.” Pamiętnik teatralny 1 (21), 227-42
 • Innes Christopher. 2002. Modern British Drama. The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press
 • Kaczmarek Wojciech, Michalczuk, Joanna (eds.). 2004. Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Kędzierski Marek. 2009. Samuel Beckett and Poland, [in] International Reception of Samuel Beckett. Mark Nixon and Matthew Feldman (eds), 163- 187. London: Continuum
 • Keane Barry. 2016. Irish Drama in Poland. Staging and Reception, 1900-2000. Chicago: University of Chicago Press
 • Krzyżanowski Julian, Hernas, Czesław (eds.). 1984. Literatura polska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
 • Kurowska Elżbieta. 1987. Recepcja literatury angielskiej w Polsce (1932-1939). Wrocław-Warszawa: Ossolineum
 • Peters Sally. 1998. Shaw’s life: a feminist in spite of himself, [in] The Cambridge Companion to George Bernard Shaw. Ed. Christopher Innes, 3-24. Cambridge: Cambridge University Press
 • Poplawski Paul (ed.). 2003, Encyclopedia of Literary Modernism. Westport, Conneticut and London: Greenwood Press
 • Słonimski Antoni. 1956. “George Bernard Shaw”, Nowa Kultura 49, 5
 • Stiles Richard. 1992. Soviet Popular Culture. Cambridge: Cambridge University Press
 • Terlecki Tymon. 1951. “Shaw w Polsce.” Kultura 10, 127-36
 • Wiśniowski Bronisław. 1957. “Portret Bernarda Shaw”, Twórczość 2, 154-58

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c607f7df-234f-4519-8ab0-a18573cb7406
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.