Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 23 | 3 (88) | 89-97

Article title

Pożyczka leasingowa w Polsce w latach 2010–2020 jako alternatywna dla kredytu i leasingu forma finansowania działalności gospodarczej

Title variants

EN
Leasing loan in Poland in 2010-2020 as a form of funding that is alternative to loans and leasing

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki pożyczek leasingowych na tle innych źródeł finansowania (leasingu i kredytu) oraz danych dotyczących rozwoju rynku pożyczek leasingowych w Polsce w latach 2010-2020. Podstawą analizy ilościowej były statystyki publikowane przez Polski Związek Leasingu. Ocena porównawcza (jakościowa) źródeł finansowania została przeprowadzona w oparciu o charakterystyki produktów udostępniane na stronach internetowych firm leasingowych, a także artykuły publikowane na portalach ekonomicznych. Dynamika wzrostu rynku pożyczek leasingowych w poszczególnych latach jest zróżnicowana, silnie skorelowana z wartością zawieranych umów leasingowych. Przeciętne roczne tempo wzrostu wartości udzielanych pożyczek leasingowych w ostatnich 10 latach jest wysokie i wynosi około 16% rocznie. Atrakcyjność pożyczek leasingowych na tle innych źródeł finansowania wynika z faktu połączenia w jednym produkcie korzystnych z perspektywy pożyczkobiorcy cech leasingu oraz kredytu bankowego, jak również zaadresowania oferty do tych przedsiębiorców (np. ubiegających się o środki unijne, niebędących podatnikami VAT), dla których specyfika produktu niesie za sobą zarówno korzyści finansowe jak i niefinansowe.
EN
The aim of this article is to present the specifics of leasing loans as compared to other sources of funding (leasing and loans), as well as to depict the data regarding the development of the leasing loans’ market in Poland in the years 2010-2020. The quantitative analysis is based on the statistics published by the Polish Leasing Association (Polski Związek Leasingu). The comparative (qualitative) analysis of the sources of funding was conducted based on the characteristics of products published on the websites of leasing companies, as well as articles published on economic portals. The dynamics of the growth of the leasing loans’ market in particular years is diverse, strongly correlated with the value of concluded leasing agreements. The average annual pace of increase in value of leasing loans granted in the last 10 years is high and amounts to ca. 16% per year. The attractiveness of leasing loans, as compared to other sources of funding, results from the fact of combining profitable features of leasing and bank loans in one product, as well as from addressing the offer to those entrepreneurs (e.g. applying for EU funds, non-VAT payers) to whom the specifics of the product brings both financial and non-financial profits.

Year

Volume

23

Issue

Pages

89-97

Physical description

Dates

published
2020-10

Contributors

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości i Finansów, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

References

 • Chaczykowska, Wioletta, red. Leasing w firmie: zasady rozliczania w 2019 r. Warszawa: INFOR, 2019.
 • Grzywacz, Jacek i Monika Burżacka-Majcher. Leasing w przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007.
 • Machnikowski, Piotr. Swoboda umów według 1 art. 353 kc: konstrukcja prawna. Warszawa: C.H. Beck, 2005.
 • Piotrowski, Tomasz. Zapytanie o leasing nie jest odnotowywane w BIK. https://www.fmleasing.pl/porady/zlozenie-zapytania-o-leasing-nie-jestodnotowywane-w-bik.
 • Pożyczka leasingowa – dla kogo? Czy się opłaca? https://pozyczkaportal.pl/pozyczkaleasingowa/
 • Pożyczka leasingowa: Uzyskanie pożyczki krok po kroku. https://www.pkoleasing.pl/abc-leasingu/pozyczka-na-samochod-dla-firm-dowiedzsie-jak-ja-uzyskac/.
 • Sądej, Marcin. Pożyczka leasingowa – czym jest i kto może z niej skorzystać? https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pozyczka-leasingowa-jakie-korzysci-zesoba-niesie.
 • Wedziuk, Sylwia. Komu leasing, komu pożyczka. https://pb.pl/komu-leasing-komupozyczka-670578.
 • Wyniki branży leasingowej 2019 rok. http://leasing.org.pl/files/uploaded/ZPL_Prezentacja_Wyniki%20braz%CC%87y%20leasingowej_2019r._2.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c60c56fa-cfa1-40b5-97b5-9482954b1ec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.