Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 1 | 17-29

Article title

Satysfakcja z pracy i przejawy zachowań kontrproduktywnych wśród pracowników spółki przemysłu stoczniowego. Studium przypadku

Content

Title variants

EN
Job satisfaction and counterproductive work behavior among employees of the shipbuilding industry. Case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dążenie do sukcesu współczesnych przedsiębiorstw powoduje, iż większą uwagę przywiązuje się do zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie jako źródła poprawy przewagi konkurencyjnej. Stąd konieczność poznania postaw pracowników i ich zachowań w miejscu pracy. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań nad satysfakcją z pracy i zachowaniami kontrproduktywnymi w jednej ze spółek przemysłu stoczniowego. Umożliwiło to wskazanie czynników, których zmiana może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z pracy oraz najczęściej występujących zachowań kontrproduktywnych.

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

17-29

Physical description

Contributors

 • Dr, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot
 • Dr, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot,
author

References

 • 1. Akaah I.P. (1993), Organizational culture and ethical research behavior, „Journal of Academy of Marketing Science” no. 1(21).
 • 2. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • 3. Bańka A. (2002), Psychologia organizacji, w: Psychologia podręcznik akademicki, Strelau J. (red), t. 3, GWP, Gdańsk.
 • 4. Chen P.Y., Spector P.E. (1992), Relationships of work stressors with aggression, withdrawal, theft, and substance use: An exploratory study. „Journal of Occupational and Organizational Psychology” no. 65.
 • 5. Crino M.D. (1994), Employee sabotage: a random or preventable phenomenon? „Journal of Managerial Issues” no. 6.
 • 6. Drenth P.J.D.D, Thierry H., de Wolff Ch.J. (ed.) (1998), Organizational psychology, Psychology Press, Sussex.
 • 7. Freeman R.B. (1978), Job satisfaction as an economic variable, „American Economic Review” no. 68(2).
 • 8. Hellriegel P., Slocum J.W. (2007), Organizational behavior, Thomson, Mason.
 • 9. Kaptein M. (2010), The Ethics of Organizations: a Longitudinal Study of the U.S. Working Population, „Journal of Business Ethics” vol. 92.
 • 10. Kopertyńska M.W. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 • 11. Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa.
 • 12. Macko M. (2010), My i oni w organizacjach. Poczucie niesprawiedliwości organizacyjnej a kontrproduktywność pracowników, w: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, T. Listwan,. A. Witkowski (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 115, Wrocław.
 • 13. Mrzygłód J. (2003), Badanie postaw i satysfakcji pracowników, „Personel” nr 22.
 • 14. Mount M., Remus I., Erin J. (2006), Relationship of personality traits and counterproductive work behaviors: The mediating effects of job satisfaction, „Personnel Psychology” no. 59.
 • 15. Penney L.M., Spector P.E. (2002), Narcissism and counterproductive work behavior: Do bigger egos mean bigger problems? „International Journal of Selection and Assessment” no. 10.
 • 16. Rutherford B., Boles J., Hamwi G.A., Madupalli R., Rutherford L. (2009), The role of the seven dimensions of job satisfaction in salesperson's attitudes and behaviours, „Journal of Business Research” no. 62(11).
 • 17. Schulz D.P., Schulz S. E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
 • 18. Spector P.E et al. (2006), The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created egual?, „Journal of Vocational Behavior” no. 68.
 • 19. Spector P.E. (1997), Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes and Consequences, Sage, California.
 • 20. Spector P.E., Fox S. (2005), Counterproductive work behavior: Investigation of actors and targets, APA Books, Washington.
 • 21. Tharenou P. (1993), A test of reciprocal causality for absenteeism, „Journal of Organizational Behavior” no. 14.
 • 22. Turek D. (2012), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji, Difin, Warszawa.
 • 23. Wachowiak J. (2011), Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Difin, Warszawa.
 • 24. Wojciszke B. (2006), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • 25. Nunnally J.C. (1978), Psychometric theory, McGraw-Hill, New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c60d44ea-00c6-4574-8e2c-cee551cc70e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.