Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1/2016 (57), t.1 | 71-88

Article title

Ewolucja formatów handlu detalicznego

Content

Title variants

EN
The Evolution of Retail Formats

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań w artykule jest ewolucja formatów handlu detalicznego. Przyjęto, że format handlu stanowi zagregowany i zestandaryzowany produkt przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Podlega on zmienności charakterystycznej dla wszystkich instytucji życia społecznego – przechodzi kolejne fazy cyklu życia, a jednocześnie zmienia się jego konstrukcja. Jakkolwiek nadal dominujące w strukturze handlu są formaty sklepowe, to ich znaczenie zmniejsza się na rzecz formatów pozasklepowych. W Polsce silną tendencję spadkową można obserwować w przypadku formatów zorientowanych na towary niespożywcze, tj. domów towarowych i handlowych, odwrotnie jest w przypadku formatów zorientowanych na artykuły spożywcze. Rosnącej liczbie tych sklepów towarzyszą zmiany konstrukcji formatów. Przeanalizowano te zmiany w odniesieniu do sklepów dyskontowych działających na polskim rynku.
EN
The subject of discussion in the article is the evolution of retail formats. It is assumed that the retail format is an aggregated and standardized product of a retail company. It is subject to the volatility characteristic of all social institutions; it goes to next phases of the life cycle, while also changing its structure. Although stores are still dominant in the retail sector formats, their share is dropping in favor of non-store formats. In Poland, a strong downward trend can be observed in the case of non-food formats, i.e. department stores and variety stores, contrary to food-oriented formats. A growing number of these stores is accompanied by changes in the design of these formats. These changes are analyzed in the case of discount stores operating on the Polish market.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Marketingu

References

 • Borusiak, B. (2008). Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Borusiak, B. (2014). The Mechanisms for the Emergence and Evolution of Retail Formats. W: F. Musso i E. Druica. (red.), Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development. Hershey: IGI Global.
 • Brown, S. (1991). Variations on a Marketing Enigma: The Wheel of Retailing Theory, Journal of Marketing Management, (7), 131–155, http://dx.doi.org/10.1080/0267257X.1991.9964146.
 • Chwałek, J. (1993). Nowoczesny sklep. Warszawa: WSiP.
 • Domański, T. (2005). Strategie rozwoju handlu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • GUS. (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Rynek wewnętrzny w Polsce w 1993. Warszawa: GUS.
 • Hart, C. (1999). The Retail Accordion and Assortment Strategies: an Explanatory Study. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 9 (2), 111–126, http://dx.doi.org/10.1080/095939699342598.
 • Hollander, S.C. (1960). The Wheel of Retailing. Journal of Marketing, 25 (1), 37–42, http://dx.doi.org/10.2307/1249121.
 • Hollander, S.C. (1966). Notes on the Retail Accordion. Journal of Retailing, 43 (Summer), 24–40.
 • Izraeli, D. (1973). The Three Wheels of Retailing: A Theoretical Note. European Journal of Marketing, 7 (1), 70–74, http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005101.
 • Kaufman, S. (1985). Coping with Rapid Retail Evolution. Journal of Consumer Marketing, 2 (1), 17–27, http://dx.doi.org/10.1108/eb038817.
 • Markin, R.J. i Duncan, C.P. (1981). The Transformation of Retailing Institutions: Beyond the Wheel of Retailing and Life Cycle Theories. Journal of Macromarketing, 1 (1), 58–66, http://dx.doi.org/10.1177/027614678100100110.
 • Maronick, T.J. i Walker, B.J. (1974). The dialectic evolution of retailing. W: B. Greenberg (red.), Proceedings of the Southern Marketing Association. Atlanta: Georgia State University.
 • Mazurkiewicz, P. (2012). Upadek „Bomi”, czyli bankructwo z wyższej półki. Parkiet. Pozyskano z: http://www.parkiet.com/artykul/1272537.html?p=3 (16.11.2015).
 • Miączyński, P. i Kostrzewski, L. (2015). Gdzie lubimy kupować? Najlepsza oferta w Lidlu, największy spadek Almy. Gazeta Wyborcza. Pozyskano z: http://wyborcza.biz/pieniadzeekstra-/1,148804,19024697,gdzie-lubimy-kupowac-najlepsza-oferta-w-lidlu-najwiekszyspadek.html?disableRedirects=true(17.11.2015).
 • Michael, S.C. i Kim, S.M. (2005). The Organizational Ecology of Retailing: A Historical Perspective. Journal of Retailing, 81 (2), 113–123, http://dx.doi.org/10.1016/j.jretai.2005.03.005.
 • Perrigot, R., Basset, G. i Cliquet, G. (2007). Does the Retailing Wheel Still Work? The Case of the Hard Discount Stores in France. W: J. Zentes, D. Morschett i H. Schramm-Klein (red.), XIV European Association of Education and Research in Commercial Distribution Conference Proceedings (s. 1328–1353). Saarbruecken: Saarland University.
 • Rousey, S.P. i Morganosky, M.A. (1996). Retail Format Change in US Markets. International Journal of Retail & Distribution Management, 24 (3), 8–16, http://dx.doi.org/10.1108/09590559610147883.
 • Sławińska, M. (2002). Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szulce, H. (1998). Struktury i strategie w handlu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Takei, H., Kudo, K., Miyata, T. i Ito, Y. (2006). Adaptive Strategies for Japan’s Retail Industry Fading a Turning Point. Nomura Research Institute, 110, 1–13.
 • Trojanowski, M. (2013). Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce – ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c60ebd94-3046-4923-b4c3-ec16f9704d1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.