Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 9-28

Article title

Volba školy pod tlakem reformních snah

Content

Title variants

EN
School choice under the pressure of reform efforts

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento článek se zabývá otázkou volby školy v situaci zavedení nového typu nižší sekundární školy do vzdělávacího systému v Rakousku. V rámci selektivního rakouského systému se žáci musí po absolvování čtyř let jednotné elementární školy rozhodnout mezi nižší sekundární školou akademického či neakademického typu. Tuto volbu mělo za cíl odstranit zavedení tzv. nové nižší střední školy, k němuž v nedávné době v Rakousku došlo. S odvoláním na teorii racionální volby si tento příspěvek klade otázku: Jaké jsou důvody pro volbu akademické nižší sekundární školy na straně jedné a nové nižší sekundární školy na straně druhé? Z analýzy dat z kvantitativního dotazníkového šetření, které se zaměřilo na tři kohorty žáků a rodičů vstupujících do nižšího sekundárního stupně v letech 2010, 2011, 2012, vyplývá, že zavedení nového typu školy nevede přímo ke změně chování při provádění volby mezi akademickou a neakademickou profilací.
EN
This paper focuses on school choice in the context of the implementation of a new type of lower secondary school in Austria. Within the selective Austrian school system, students have to decide after four years of comprehensive primary education whether to attend an academic secondary school or a lower secondary school with emphasis on vocational training. This choice was recently supposed to be eradicated by the implementation of a new lower secondary school, which is also known as a new middle school. Grounded in the rational choice theory, this paper inquires into the reasons for attending either the academic secondary school or the new middle school. Based on a quantitative analysis of questionnaires, which examined three groups of students and their parents who entered the lower secondary stage of education in 2010, 2011, and 2012, it concludes that the implementation of a new type of school does not directly influence a change in choice between an academic or vocational secondary school.

Year

Issue

1

Pages

9-28

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

  • Studia paedagogica, redakce, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c619b2e4-5053-4e65-b20b-bb86123a7478
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.