Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1(17) | 139-146

Article title

Effectiveness of the training process in the collaborative learning method

Content

Title variants

PL
Efektywność procesu szkoleniowego w metodzie kooperatywnego uczenia się (collaborative learning)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Abundant and extensive literature on training and employee development contains, apart from description of training methods, more and more information about evaluation of effectiveness of this process. Cooperative learning involves deepened reflection of a learner and discussion with other participants of the course. Knowledge is created during the learning process and its aim is to comprehensively process the situation. A teacher is a participant in this process, an advisor who cooperates, searches and shapes the active learning environment. The aim of the article is to present the method of cooperative learning and determine the factors that may significantly influence the effectiveness of training based on this method. The article contains theoretical remarks regarding cooperative learning process as well as the nature of factors conditioning the effectiveness of the training process.
PL
W licznej i rozległej literaturze dotyczącej szkoleń i rozwoju pracowników coraz więcej miejsca – oprócz opisu metod szkolenia – poświęca się problematyce oceny efektywności tego procesu. Uczenie się kooperatywne przeprowadzane jest poprzez poszerzoną refleksję osoby uczącej się oraz dyskusję z pozostałymi uczestnikami kursu. Wiedza jest konstruowana podczas procesu uczenia się, jego zaś celem jest kompleksowe przetworzenie sytuacji. Nauczyciel jest w tym procesie uczestnikiem, doradcą, który kooperuje, wyszukuje i kształtuje aktywne środowisko nauczania. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja metody kooperatywnego uczenia się i określenie czynników mogących istotnie wpływać na wzrost efektywności szkoleń prowadzonych tą metodą. Artykuł zawiera uwagi teoretyczne odnoszące się do procesu kooperatywnego uczenia się, a także charakterystykę czynników warunkujących efektywność procesu szkoleniowego.

Year

Issue

Pages

139-146

Physical description

Dates

printed
2011-06

Contributors

 • Danmar Computers sp. z o.o.
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9

References

 • Armstrong M. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Transl. by A. Hędrzak et al. 4th ed. Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-171-4.
 • Podgórski J. 2008. "Główne założenia poznania rozproszonego a sposób opisywania procesów poznawczych w określonej wspólnocie". Homo Communicativus, no. 1. ISSN 1896-3049.
 • Meger Z. 2006. "Podstawy e-learningu: Od Shannona do konstruktywizmu". E-mentor, no. 4. ISSN 1731-7428.
 • Tu Chih-Hsiung . 2004. Online collaborative learning: Twenty-one designs to building an online collaborative learning community. Westport: Libraries Unlimited. ISBN 1-59158-155-9.
 • Roberts T.S. 2004. Online collaborative learning: Theory and practice. Pasadena: Hershey. ISBN 1-59140-174-7.
 • Fisher D., Frey N. 2008. Better learning through structured teaching: A framework for the gradual release of responsibility. Chapter 4: "Collaborative learning: Consolidating thinking with peers". Alexandria: ASCD. ISBN 978-1-4166-0635-2.
 • Meger Z. 2005. "Kooperatywne uczenie się w warunkach e-learningu". E-mentor, no. 5. ISSN 1731-7428.
 • Peszko A. 2002. Podstawy zarządzania organizacjami. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej. ISBN 83-85408-78-X.
 • Ausenda G. 2003. On effectiveness. Woodbridge: Boydell Press. ISBN 1-84383-021-3.
 • Ford J.K. (ed.). 1997. Improving training effectiveness in work organizations. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0-8058-1387-X.
 • Mujis D., Reynolds D. 2005. Effective teaching: Evidence and practice. Thousand Oaks: SAGE Publications. ISBN 1-4129-0165-0.
 • Campbell R.J., Kyriakides L., Muijs D., Robinson W. 2004. Assessing teacher effectiveness: Developing a differentiated model. New York: Routledge Falmer. ISBN 0-415-30478-4.
 • Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P. 2003. Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi: Praktyczny podręcznik pomiaru rentowności inwestycji. Kraków: Human Factor. ISBN 83-918501-0-2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c61cef52-cbb0-4911-95f1-3ec3188265a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.