Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 95 Transnarodowość kina polskiego | 235-241

Article title

Aby widz poczuł „flow”, czyli o zagranicznych filmach na ekranach Warszawy

Title variants

EN
So That the Viewer Can Feel the Flow, Or on Foreign Films on Warsaw Screens

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka prezentuje recenzję książki Wojciecha Świdzińskiego „Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy” (2015). Gierszewska drobiazgowo opisuje zawartość książki, odnosi wyniki badań Świdzińskiego do tez ogłoszonych we wcześniejszych pracach Władysława Jewsiewickiego, Władysława Banaszkiewicza, Witolda Witczaka oraz Edwarda Zajička i wskazuje, że we wszystkich tych opracowaniach pojawia się podobna konstatacja, iż w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości na kinowych ekranach stolicy przeważały filmy niemieckie. Recenzentka docenia ogrom pracy, jaką Świdziński włożył w opracowanie danych źródłowych oraz ich interpretację, ale jednocześnie ze znawstwem podpowiada, w których momentach autor mógł się rozminąć z prawdą bądź niesłusznie pominąć pewne cenne źródła archiwalne. Gierszewska konstatuje jednak, że praca Świdzińskiego w ogólnej ocenie budzi uznanie, zarówno jeśli chodzi o sam warsztat naukowy autora, jak i jego sprawność edytorską.
EN
The author reviews Wojciech Świdziński’s book „Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy” [„What was On? Foreign Films on Polish Cinema Screens in the Years of 1918-1929 Using the Example of Warsaw”] (2015). Gierszewska presents in detail the content of the book, and relates Świdziński’s research results to the earlier work by Władysław Jewsiewicki, Władysław Banaszkiewicz, Witold Witczak and Edward Zajiček, noting that all of these authors argued that following regaining of independence Warsaw cinema screens were dominated by German films. The reviewer appreciates the immense work that Świdziński put into obtaining and analysing source data, however she also expertly points out where the author might be wrong, or where he might have omitted precious archive materials. Overall Gierszewska concludes that Świdziński’s work is worthy of recognition, especially in terms of his editing and research skills.

Keywords

Year

Pages

235-241

Physical description

Contributors

  • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

  • Świdziński, Wojciech. Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c624f036-8bff-48fa-9813-d270b9a80863
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.