Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 13 | 1 | 141-147

Article title

Wpływ ilości podejmowanych działań ofensywnych i defensywnych na rezultat walki sportowej w taekwon-do

Authors

Content

Title variants

EN
The Effect of Offensive and Defensive Actions on Taekwon-do Sparring

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem tej pracy jest próba poznania, jaki wpływ na wynik walki ma rodzaj aktywności za-wodnika. Badania przeprowadzone zostały dla kategorii wagowej do 63 kg kobiet oraz kategorii wagowej do 71 kg mężczyzn. Walki zostały zarejestrowane podczas Mistrzostw Polski w ta-ekwondo ITF w 2007 r. Analiza została przeprowadzona w oparciu na wtórnej obserwacji materiału zarejestrowanego kamerą. Z wykonanych obserwacji wynika, że najczęściej stosowaną przez kobiety metodą jest atak lub jego zamierzenie. Zdecydowanie rzadziej kobiety decydują się na kontratak, a zamierzenie kontrataku jest praktycznie niestosowane. U mężczyzn nie było różnic w liczbie ataków i kontrataków. Zawodnicy skuteczniejsi częściej podejmują ataki.
EN
The purpose of this study was to assess the performance of selected male (−71 kg) and female (−63 kg) taekwondo athletes competing under the rules of the International Taekwon-do Federation (ITF) in terms of attacks, counter-attacks, fake attacks and fake counter-attacks. Subjects were participants at the 2007 Polish ITF Taekwondo Championships. A Sony digital video camera (Dig-ital 8) was employed as well as a hand notation system to tabulate the data. The winning male and female taekwondo athletes attacked more. There was no difference in the number of counter-attacks between successful and less successful taekwondo athletes in males and females. Future research should include the specific techniques that were used as well as those that scored most

Contributors

author
 • Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

References

 • Adam M., Tabakov S., Błach Ł., Smaruj M. (2013): Charakterystyka przygotowania techniczno-taktycznego zawodników i zawodniczek uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich w Judo – Londyn 2012. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13(2), s. 75–88.
 • Bujak Z. (2004): Wybrane aspekty treningu w taekwon-do. AWF. Warszawa ZWWF Biała Podlaska.
 • Boguszewski D. (2011): Relationships between the rules and the way of struggle applied by top would male judoists. Archives of Budo, 7, s. 27–32.
 • Cynarski W., Momola I. (2005): Dalekowschodnie sztuki walki – ewolucja celów i metod nauczania. Sport Wyczynowy, 3–4, s. 48–53.
 • Choi Hong Hi (1995): Taekwon-do. The Korean Art of Self-Defence. ITF. New Zealand.
 • Gleeson G. (1983): Judo Inside Out – a Cultural Roconcilitation. Lepus Books. Wekefield. West Yorkshire.
 • Kalina R. (2000): Teoria sportów walki. COS. Warszawa.
 • Kalina R. (2001): Utilitarny wymiar współzawodnictwa w sportach walki. Trening, 3, s. 90–96.
 • Lee K.M., Nowicki D. (1988): Taekwondo. Almapress. Warszawa.
 • Tokarski S. (1989): Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii wschodu. Glob. Szczecin.
 • Maroteaux R., Cynarski W. (2002): O filozofii japońskich sztuk walki – pytania i odpowiedzi. Ido-Ruch dla Kultury/Movement for Culture (IRK-MC), 3, s. 48–55.
 • Wąsik J., Ślęzak A. (2004): The evaluation of the effiency of various techniques in taekwon-do female sparing over 70 kg. Sport training in interdisciplinary scientific researches, s. 320–325.
 • Wąsik J., Grygiel Ł. (2012): Taekwon-do. Podstawy treningu tradycyjnego. Projack. Częstochowa.
 • Wąsik J. (2013): Walka sportowa taekwon-do. Podstawy treningu i rywalizacji. Projack. Częstochowa.
 • Shishida F. (2011): Jigoro Kano’s pursuit of ideal judo and its succession: Judo’s techniques performed from a distance. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 11(1–4), s. 42–48.
 • Sterkowicz S. (red.) (2001): Czynności zawodowe trenera i problemy badawcze w sportach walki. Zeszyty Naukowe. AWF. Kra-ków 83.
 • Sterkowicz S., Klejda I., Błach W. (1997): Charakterystyka sposobów walki judo w Igrzyskach Olimpijskich 1988–1996. Trening 1(33), s. 27–43.
 • Sterkowicz S., Lech G., Almansba R. (2007): The course of fight and the level of sports achievements in judo. Archives of Budo, 3, s. 72–81.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c62909ce-eb69-4819-85ae-fd396d2dfd03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.