PL EN


2014 | 3 (58) | 55-64
Article title

Metody i techniki upowszechniania informacji przez współczesne polskie agencje informacyjne

Content
Title variants
EN
Methods and techniques of news information in contemporary Polish press agencies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie stanowi próbę przedstawienia współczesnych polskich agencji informacyjnych jako nowoczesnych źródeł informacji znajdujących się w fazie dynamicznego rozwoju i żywo reagujących na nowe zjawiska oraz procesy zachodzące w świecie mediów. W erze internetu zaznaczył się wyraźny wzrost znaczenia tych instytucji jako kanałów informacji, które spełniają wszelkie wymogi tradycyjnych odbiorców (prasy, radia i telewizji) oraz rozwijających się coraz szybciej mediów elektronicznych działających na platformie internetowej. Tradycyjną formułę biuletynu prasowego zastąpiły serwisy dostosowane formą, zawartością oraz przekazem do potrzeb zróżnicowanych grup klientów. Agencje informacyjne w Polsce po 1989 r. ewoluowały w kierunku agencji elektronicznych (e-agencji). Obecnie najważniejsze wyzwanie dla agencji informacyjnych stanowią social media, ze względu na rosnącą rolę Twittera i Facebooka w strumieniu informacji docierających do mediów.
EN
The aim of the paper is to present contemporary Polish news agency as modern sources of information in contemporary media world. The importance of news agencies has increased in the era of internet and development of online services; they create additional channels of information that meet all the requirements of the traditional publics (audiences of press, radio and television). The traditional formula of press agency has been replaced by new forms, contents and news addressed to different customer groups. After 1989 news agencies in Poland evolved in the direction of electronic agency (e-agency). Current challenges relate to the rise of “social media” and the role of Twitter and Facebook in the process of news production.
Year
Issue
Pages
55-64
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c630493a-3220-442c-a390-5a69d6d14614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.