PL EN


2011 | 2 | 2 | 50-55
Article title

Człowiek przyszłości – edukacja informatyczna

Authors
Content
Title variants
EN
Future Man – IT education
Languages of publication
PL EN CS SK
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące technologii komputerowych, które oddają nieocenione zasługi w rozpoznawaniu, zgłębianiu i konstruktywnym wypracowaniu rozwiązań problemów w różnych dziedzinach naszego życia. Zwrócono uwagę na wezwania, jakie stoją przed człowiekiem przyszłości, a co za tym idzie niezaprzeczalną konieczność edukacji informatycznej społeczeństwa już teraz.
EN
The article presents problems concerning computer technology, which substantially contribute to identification, exploration and constructive development of solutions to various questions of our lives. Attention is drawn to the needs of the future man, thus unquestionable necessity for IT education of the society now.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
50-55
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Bogaj A., Kwiatkowski S.M., Młynarczyk G. (2000), Infrastruktura medialna szkół, Warszawa.
 • Castells M. (2003), Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań.
 • Dolores J., red. (1998), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa.
 • Foley J.P. (2004), Etyka w Internecie. Papieska Rada ds. środków masowego przekazu, http://www.opoka.org.pl
 • Kandzia J. (2006), Internet w edukacji matematycznej młodzieży ponadgimnazjalnej. Wartości dydaktyczne i wychowawcze (Rozprawa doktorska), Warszawa.
 • Kandzia J. (2009), Neomedia w edukacji matematycznej (Wykłady), Warszawa.
 • Kandzia J. (2009), Globalizacja edukacji a edukacja informatyczna [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, red. W. Lib, W. Walat, Rzeszów.
 • Kandzia J. (2010), Wszechobecna informatyka–edukacja matematyczna w społeczeństwie wiedzy [w:] Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, „Rocznik Naukowy” nr 1, cz. 2, Rzeszów.
 • Kwiatkowski S.M. (2002), Technologia informacyjna w procesie globalizcji edukacj [w:] Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, Toruń.
 • Raport Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej, www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf
 • Siemieniecki B. (1995), Komputer a humanizm – podstawowe dylematy edukacji [w:] Komputer w edukacji, Toruń.
 • Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki (2003), Dokument przygotowany przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej.
 • Żyra J., Żyra L. (2003), Technologia informacyjna platformą społeczeństwa wiedzy, http//www.ap.krakow.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c630a911-ddd2-4817-9dc5-4f1d01e7fe12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.