Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(99) | 110-126

Article title

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach związanych z nowymi technologiami w kontekście zasad umowy ubezpieczenia

Title variants

EN
Risk Assessment in Insurance Related to New Technologies in the Context of Insurance Contract Principles

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka artykułu przedstawia tendencje w zakresie dokonywania oceny ryzyka w zmieniającym się świecie. Proces underwritingu został poddany analizie pod kątem prawnym, także w świetle zmieniających się regulacji prawnych, a ponadto w kontekście nowych technologii obecnych coraz szerzej w ubezpieczeniach. Celem artykułu jest ustalenie, czy technologia powoduje konieczność zmiany podejścia do zasad umowy ubezpieczenia i odpowiedź na pytanie, czy korzystanie przez ubezpieczycieli z nowych technologii w procesie oceny ryzyka, czy też pojawiające się nowe ryzyka zależne od nowych technologii, mają wpływ na zasady rządzące umową ubezpieczenia.
EN
The article aims to present trends in the risk assessment and entities involved in this process in the changing world. The underwriting process has been analyzed in terms of law, in the light of changing regulations, and what is more, in the context of new technologies increasingly used in insurance. The purpose of the article is to determine if technology causes the necessity to change the approach to the principles of insurance contract and how it affects the activities of insurers. To achieve this goal two aspects have been considered, namely, whether the use of new technologies by insurers in the process of risk assessment and, on the other hand, whether the emerging risks dependent on new technologies exert an influence on the rules governing the insurance contract.

Year

Volume

Pages

110-126

Physical description

Contributors

  • Akademia Leona Koźmińskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c631292c-c675-44b8-86ae-6771776d705e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.