Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 6 | 365-372

Article title

Cechy językowe Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny

Content

Title variants

EN
Linguistic features of “Little Office of the Blessed Virgin Mary”

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The analysis of the 19th-Century rendition of „Little Office” indicated that in comparison to the contemporary text of the devotion the religious language has not undergone major changes. In the historical text there are only a few features not present in contemporary prayers. These include: – é in affixes -éj in singular genitive and in affix -ém in singular instrumental and locative cases in the adjectival and pronoun declension; – differences in creating past participle with suffixes -one, today inflected as -ęte; – affix ą in singular accusative of feminine nouns, today inflected as -ę; – affix -m in first-person plural verbs, today inflected as -my. Similarly, vocabulary that today is classified as archaic has been preserved in contemporary prayers. The immutability of religious language is one of its fundamental features that has been in force in the Catholic Church until the Second Vatican Council.

Year

Volume

6

Pages

365-372

Physical description

Contributors

 • Łomża

References

 • Bajerowa I., Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław 1964.
 • Bądź wola Twoja. Modlitwy i rozmyślania. Zebrała i własnymi uzupełniła Józefa Kamocka, Warszawa 1882.
 • Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego. Część III. Doba nowopolska, Warszawa 1972.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Wyd. XXV (poprawione i uzupełnione), Warszawa 2000.
 • Sędziak H., Cechy fleksyjne i składniowe tekstów XIX-wiecznego modlitewnika dla kobiet „Bądź wola Twoja”, [w:] Język – Szkoła – Religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 30-31 marca 2007, t. III. Redakcja: A. Lewińska, M. Chmiel, Pelplin 2008.
 • Sędziak H., Cechy fleksyjne mowy mieszkańców wsi łomżyńskich. Koniugacja, [w:] Linguistica Bidgostiana, pod red. A. Dyszaka, vol. II, Bydgoszcz 2005.
 • Sędziak H., Dawne i zapomniane słowa w XIX-wiecznym modlitewniku…, [w:] Język – Szkoła – Religia, t. IV, red. A. Lewińska, M. Chmiel, Pelplin 2009.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. II, Warszawa 1965.
 • Stary Testament (Księga Rodzaju), [w:] Biblia Tysiąclecia, wyd. 3. poprawione, Poznań-Warszawa 1982. Encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2001.
 • Wierzę w Ciebie Boże żywy, oprac. ks. Waldemar Wojdecki. Wyd. III, Warszawa 1985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c631c8fd-8a14-44fe-9251-11e719831a68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.