Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 19 | 35-39

Article title

Problem szkolenia członków komisji bioetycznych

Authors

Content

Title variants

EN
The problem of how to train members of ethics committees

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł porusza problem nierozwiązanego w Polsce zagadnienia szkolenia członków i kandydatów na członków komisji bioetycznych. Autorka proponuje rozpoczęcie dyskusji w odniesieniu do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz doświadczeń innych krajów europejskich.
EN
The article considers a problem that has not yet found a satisfactory solution in Poland, that of how to train members and candidates for membership in bioethics commissions. The author proposes that discussions be undertaken in the light of the suggestions of the World Health Organization and the experience of other European countries.

Keywords

Journal

Year

Issue

19

Pages

35-39

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Jagielloński

References

  • Borovečki, Orešković [2006] – A. Borovečki, S. Orešković, Education of Ethics Committee Members: Experiences from Croatia, „Journal of Medical Ethics” 32:1, 2006, s. 138-142.
  • Gold, Dewa [2005] – J.L. Gold, C.S. Dewa, Institutional Review Boards and Multisite Studies in Health Services Research: Is There a Better Way?, „HSR: Health Services Research” 40:1 (February 2005) s. 291-308.
  • Klot Meijburg, Meulen [2001] – H.H. van der Klot Meijburg, R.H.J. ter Meulen, Developing Standards for Institutional Ethics Committees: Lessons from the Netherlands, „Journal of Medical Ethics” 2001; 27 suppl. I, s. i36-i40.
  • Zielińska, Kujawa [1999] – E. Zielińska, E. Kujawa, Opinia w sprawie rozporządzenia Mini- stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych, „Prawo i Medy- cyna” 3 (vol. 1) 1999, s. 121-125.
  • Zielonka [2002] – T. M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej, „Gazeta Lekarska” 2002-05.
  • Dokumenty
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 r., Nr 47, poz. 480).
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943).
  • Wytyczne Operacyjne dla Komisji Etycznych Opiniujących Badania Biomedyczne, Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6329eeb-33bc-4ae7-9ec9-0246dc563fda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.