Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15 | 35-68

Article title

ŚREDNIOWIECZNY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W SZADKU I JEGO RENESANSOWA KAPLICA

Content

Title variants

EN
THE MEDIEVAL PARISH CHURCH IN SZADEK AND ITS RENAISSANCE CHAPEL

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The medieval parish church in Szadek, dedicated to the Holy Virgin Mary and St James the Apostle, is the town’s oldest historical monument and its most valuable relic of the past splendour. Restoration of its elevations has been in progress for several years. Renovation work has been completed on the walls of the presbytery and the northern elevation of the church with its annexes, i.e. sacristy, treasury and chapel under the invocation of Our Lady of the Rosary. The conservation and research work resulted in restoring the long-forgotten splendour of the church and in a number of important discoveries. It was found that in the first half of the 14th century a two-bay presbytery was built as well as a sacristy and an adjoining room intended for a treasury. In the next stage of construction work a threeaisle pseudo-basilica church was built, to be given a new form a hundred years later. The most spectacular discovery was identification of the original architectural design of the Renaissance chapel from the mid-16th century, dedicated to Our Lady of the Rosary.

Year

Issue

15

Pages

35-68

Physical description

Contributors

 • Cempla i Partnerzy – Konserwacja Zabytków
 • Cempla i Partnerzy – Konserwacja Zabytków

References

 • Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. II: Katalog zabytków, red. A. Włodarek, Warszawa 1995.
 • Cempla M., Cechosz S., Notatka z nadzoru badawczego w trakcie prac konserwatorskich przy elewacjach kościoła p.w. Wniebowzięcia N. M. Panny i św. Jakuba w Szadku w dniu 20.09.2012 roku, maszynopis, Kraków 2012.
 • Cempla M., Cechosz S., Bodzioch D., Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia N. M. Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku. Fragmentaryczne badania architektoniczne, maszynopis, Kraków 2013.
 • Cempla M., Cechosz S., Holcer Ł., Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia N. M. Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku. Architektoniczne rozeznanie badawcze północnej elewacji korpusu kościoła i ścian kaplicy p.w. Matki Bożej Różańcowej, maszynopis, Kraków 2014.
 • Cempla M., Cechosz S., Holcer Ł., Kościół p.w. Wniebowzięcia N. M. Panny i św. Jakuba w Szadku. Wstępne rozeznanie substancji zewnętrznych ścian kościoła i dzwonnicy, maszynopis, Kraków 2009.
 • Crossley P., Gothic architecture in the Regin of Kasimir the Great. Church architecture in Lesser Poland 1320–1380, Kraków 1985.
 • Łoziński J., Szadek, [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. J. Łoziński, t. II, z. 10, Warszawa 1954.
 • Łoziński J., Miłobędzki A., Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
 • Miłobędzki A., Późnogotyckie typy sakralne w architekturze ziem polskich, [w:] Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych, Warszawa 1965.
 • Parczewski A. J., Monografia Szadku, Warszawa 1870
 • Rejduch-Samkowa I., Olszewski A., Kościół i klasztor ponorbertański w Hebdowie (wstępna dokumentacja naukowa architektury), maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Kraków 1956.
 • Szymczak J., Materiały do kwerendy historycznej dla kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba w Szadku, maszynopis, Plichtów 2009.
 • Świechowski Z., Regiony w późnogotyckiej architekturze Polski, [w:] Późny gotyk. Studia nad sztuką przełomu średniowiecza i czasów nowych, Warszawa 1965.
 • Tomicka W., Szadek (woj. łódzkie, pow. sieradzki). Kościół parafialny. Uzupełnienia do opisu inwentaryzacyjnego kościoła parafialnego w Szadku, maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, PP PKZ, Łódź–Warszawa 1955.
 • Węcławowicz T., Małopolska i Ziemie Ruskie Korony, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. II, Warszawa 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c63562ef-a59b-42d0-9b3b-f7e3804d2caa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.