Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 481 | 9-22

Article title

Wielokryterialna ocena dokonań przedsiębiorstwa w długich okresach

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania metody taksonomicznej prof. Z. Hellwiga do wielokryterialnej oceny dokonań przedsiębiorstwa w długich okresach. Szczególna uwaga została poświęcona zagadnieniu doboru kryteriów stanowiących podstawę tej oceny. Istotny wpływ na kształtowanie się wartości kryteriów o charakterze finansowym mają zjawiska inflacyjne i deflacyjne w gospodarce. Ich oddziaływanie powinno być zatem uwzględnione w procesie pomiarowym. Efektom działalności przedsiębiorstwa w poszczególnych latach zostały przypisane syntetyczne miary liczbowe.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c635d708-245a-4fc9-8a6c-a2b11167b4d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.