PL EN


2017 | 481 | 9-22
Article title

Wielokryterialna ocena dokonań przedsiębiorstwa w długich okresach

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania metody taksonomicznej prof. Z. Hellwiga do wielokryterialnej oceny dokonań przedsiębiorstwa w długich okresach. Szczególna uwaga została poświęcona zagadnieniu doboru kryteriów stanowiących podstawę tej oceny. Istotny wpływ na kształtowanie się wartości kryteriów o charakterze finansowym mają zjawiska inflacyjne i deflacyjne w gospodarce. Ich oddziaływanie powinno być zatem uwzględnione w procesie pomiarowym. Efektom działalności przedsiębiorstwa w poszczególnych latach zostały przypisane syntetyczne miary liczbowe.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c635d708-245a-4fc9-8a6c-a2b11167b4d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.