Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 59 | 4 | 103-124

Article title

Współczesne mieszkanie migracyjne w kontekście teorii wsparcia społecznego

Content

Title variants

EN
Contemporary migrant co-housing in the context social support theory

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematyka migracji, zwłaszcza migracji wewnętrznych, rzadko staje się przedmiotem zainteresowania badaczy prowadzących pracę nad wsparcie społecznym. Tymczasem doświadczenie migracji zakłada niemal zawsze otrzymywanie, także regularne i długotrwałe, jakichś form wsparcia. Niniejszy artykuł koncentruje się na fenomenie mieszkań migracyjnych jako wehikule sieci wsparcia społecznego, które wyświadczają sobie wzajemnie migranci w strukturach poziomych. Mieszkanie migracyjne jest – obok lóż i klubów migracyjnych – najbardziej spektakularną formą kreowania i pozyskiwania różnych typów wsparcia, które stają się pomocne w biograficznym doświadczeniu migracji.
EN
The problem of migration, especially internal migration, does rarely evoke an interest of social researchers who explores social support networks. On the other hand, the personal experience of migration often needs some forms of support, even regular and over long time. This article describes the phenomenon of migrant co-housing as a vehicle of social support in horizontal structure of migrant’s network in Warsaw. Such a form of co-housing may be seen – similar to the clubs and lodges of immigrants – as a most effective way to create and to use various forms of support, which are helpful in the biographic experience of migration.

Year

Volume

59

Issue

4

Pages

103-124

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski

References

 • Bourdieu P., Wacquant L. [2001] Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Castells M. [2008] Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Skawiński, S. Szymański, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • El Nasser H., Overberg P. [2009] Census: Households get fuller, „USA Today“, Friday October 1st, s. 3A.
 • Fischer J., Delitz H. (red.), [2009], Die Architektur der Gesellschaft. Theorien für die Architektursoziologie, Bielefeld, transcript Verlag.
 • Grotowska-Leder J. [2008] Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych – kontekst więzi społecznej, sieci społecznych, sieci wymiany [w:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, (red.) J. Grotowska-Leder, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 9–27.
 • Hasse J., [2009] Unbedachtes Wohnen. Lebensformen an verdeckten Rändern der Gesellschaft, Bielefeld, transcript Verlag.
 • Hunt M. B., [1910] The Housing of Non-Family Groups of Men in Chicago, „The American Journal of Sociology”, Volume XVI, September 1910, Number 2, s. 145–170.
 • Jewdokimow M., Łukasiuk-Gmurczyk M. [2007] Życie gospodarcze w mieszkaniu migracyjnym [w:] Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, (red.) J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka, Tychy, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, s. 185–203;
 • Kolbarczyk P., 2011, Mieszczuch znika w demograficznym niżu, „Rzeczpospolita”, 07.01.2011, nr 4 [8820], s. A6–A7.
 • Łukasiuk M. [2007] Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Łukasiuk M. [2008] Loże migracyjne w Warszawie jako przykład sieci wsparcia społecznego. Case study z ambicjami teoretycznymi [w:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, (red.) J. Grotowska-Leder, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 60–73.
 • Łukasiuk M. [2009] Procesy migracyjne jako poligon zmian kulturowych. Przykład mieszkań migracyjnych [w:] Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, (red.) B. Solga, Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Centrum Badań Migracji Zagranicznych, s. 159–176.
 • Procidano M. E. [2005] Międzykulturowy pomiar wsparcia społecznego: postępy, problemy i perspektywy, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 91–105.
 • Sęk H., Cieślak R. [2005] Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11–28.
 • Wachowiak A., Pluralizm wspólnot poziomych we współczesnej rzeczywistości jako przejaw rosnących obszarów społecznej integracji i wsparcia. Fakty i mity [w:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, (red.) J. Grotowska-Leder, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 44–58.
 • Zamojski J. E. [2002] Semantyka migratologiczna, czyli nieco refleksji nad terminami i pojęciami, [w:] Migracje. Historia – kultura, (red.) J. E. Zamojski, Seria, Migracje i społeczeństwo 7, Warszawa, Wydawnictwo Neriton, s. 274–284.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6393de2-d0a7-4967-b257-0ca68cf5c1d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.