Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 15 | 230-244

Article title

Problemy oświaty, szkoły i wychowania na łamach wileńskiej „Pobudki” (1908–1914)

Content

Title variants

EN
The problems of education, school and upbringing on the pages of the Vilnius “Pobudka” (1908–1914)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
“Pobudka”, a Vilnius monthly youth magazine, was published between 1908–1914 with Leon Perkowski as the Editor in Chief, later replaced by his son, Mieczysław. It was a conservative magazine, mainly presenting the correspondence of students in the country and abroad, chronicles and youth magazines reviews. The aim of the article is to point out the basic thematic threads oscillating around the education and upbringing problems. The analyzed magazine contained considerations about the desirable attitudes and behaviour of youth, materials discussing the issues of self-education, middle and higher education and the issue of women education.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji

References

 • Kmiecik Z., Prasa młodzieżowa w zaborze rosyjskim po rewolucji lat 1905–1907, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” (1979) t. XVIII, z. 4, s. 47–58.
 • Kmiecik Z., Prasa rosyjska w zaborze rosyjskim w latach 1905¬1915, [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976, s. 58–111.
 • Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918). Naukometryczna analiza dyscypliny, Kraków 2013
 • Krajewski M., Historia wychowania i myśli pedagogicznej. Zarys wykładu, Płock 2006.
 • Krasuski J., Historia wychowania, Warszawa 1985.
 • Kuliczkowska K, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1914. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1915.
 • Ostachiewiczowa K., Nowe prądy, nowe dążenia w wychowaniu. Wiek XIX i XX, Wilno 1914.
 • Walasek S., Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864–1915, Kraków 2002.
 • Wołkowski W., Opowieści z dawnego Wilna (3). Sklep i zakład Leona Perkowskiego [online] W: Wilnoteka. Polski portal na Litwie http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/opowiesci-z-dawnego-wilna-3-sklep-i-zaklad-leona-perkowskiego [dostęp: 15.06.2017]
 • Wołoszyn S., Historia szkolnictwa, Warszawa 1967.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c63e8703-21ea-4d90-967a-47f0f8d41e30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.