Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(35) Wokół biblioteki i czytelnictwa | 75-90

Article title

Cudzoziemcy w polskich bibliotekach

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Foreigners in Polish libraries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono ofertę polskich bibliotek publicznych skierowaną do cudzoziemców. Przedstawiono dane statystyczne Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczące najliczniejszych grup narodowościowych zamieszkujących Polskę czasowo bądź na stałe. Wskazano bariery uniemożliwiające bądź utrudniające cudzoziem-com korzystanie ze zbiorów i usług polskich bibliotek. Na wybranych przykładach zaprezentowano ofertę bibliotek przeznaczoną dla obcokrajowców. Przybliżono naj-ważniejsze działania i projekty bibliotek na rzecz integracji i tolerancji. Omówiono program Erasmus+ Wolontariat Europejski oraz podano przykłady uczestniczących w nim bibliotek.
EN
The article discusses the collections of Polish libraries accessible to for-eigners. On the basis of the data obtained from the Office for Foreigners, regarding the most prominent minority groups living permanently or temporarily on the ter-ritory of Poland, it points to the obstacles which prevent foreigners from accessing the book collections and services offered by Polish libraries. The article discusses, based on selected examples, the offerings of Polish libraries accessible to foreigners. Moreover, it presents the most important initiatives and projects undertaken by librar-ies to promote integration and tolerance, including the Erasmus+ European Voluntary Serviceprogram and the participating libraries.

Contributors

 • Instytut Nauk o KulturzeUniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Będkowska, A. (2015). Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – Pol-ski dla obcokrajowców. Pobrane z: http://www.rajska.info/strona-glowna/aktualnosci/223-polski-dla-obcokrajowcow.html (22.03.2019).
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Woj. Mazowieckie-go. Pobrane z: http://www.koszykowa.pl/ (22.03.2019).
 • Chatting with tea – Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach. Pobrane z: http://www.mbpzory.pl/siec-bibliotek/za/chatting-with-tea (22.03.2019).
 • Czekała, J. Nowy Tomyśl: w bibliotece uczą obcokrajowców polskiego. Pobra-ne z: http://nowytomysl.naszemiasto.pl/artykul/nowy-tomysl-w-bibliotece-ucza-obcokrajowcow-polskiego,4015705,art,t,id,tm.html (22.03.2019).
 • Działania wolontariackie Erasmus+ – Erasmus+ – European Commission. (2019). Pobrane z: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_pl (22.03.2019).
 • Janus, A.D. (2019). Obcokrajowcy – nowi użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bi-bliotekarzy, (184). Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/684 (22.03.2019).
 • Językowe pogotowie – MiPBP Nowy Tomyśl. Pobrane z: https://bibliotekant.pl/jezykowe-pogotowie-3/ (22.03.2019).
 • Language Cafe. Pobrane z: http://biblioteka.wroc.pl/mediateka/language-cafe (22.03.2019).
 • MAČ2018 – Měsíc autorského čtení. Pobrane z: http://www.msa.wroclaw.pl/ (22.03.2019).
 • Marina Hulia – wieczór autorski – Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach. Pobrane z: http://mbpzory.pl/n,marina-hulia-wieczor-autorski (22.03.2019).
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie 2018 | Chat away – konwersacje angiel-skie w Sopotece, marzec 2019. Pobrane z: http://www.mbp.sopot.pl/wpisy/chat-away-konwersacje-angielskie-w-sopotece-marzec-2019 (22.03.2019).
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie. Pobrane z: http://www.mbp.szczecin.pl/opac/filie,dokument,1948,28.html (22.03.2019).
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach – Zdjęcia. Pobrane z: https://www.facebook.com/pg/mbpzory/photos/?tab=album&album_id=2280165402054240&__tn__=-UC-R (22.03.2019).
 • Migrate to Library. Pobrane z: https://www.facebook.com/migratetolibrary/ (22.03.2019).
 • Migruj do biblioteki – startuje międzynarodowy projekt. Pobrane z: http://www.zory.pl/aktualnosci/89-aktualnosci-komunikaty/2551-migruj-do-biblioteki-%E2%80%93-startuje-mi%C4%99dzynarodowy-projekt.html (22.03.2019).
 • Migruj do biblioteki! – Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach. Pobrane z: http://mbpzory.pl/projekty/migruj-do-biblioteki-mamy-kolejny-grant (22.03.2019).
 • Nauka języka polskiego dla obcokrajowców. Pobrane z: http://biblioteka.wroc.pl/1224-nauka-jezyka-polskiego-dla-obcokrajowcow-w-bibliotekach (22.03.2019).
 • Niemieckojęzyczny Dyskusyjny Klub Książki. Pobrane z: http://www.ba.wbp.opole.pl/dkk_arch.html (22.03.2019).
 • Nowa formuła Językowego Pogotowia – MiPBP Nowy Tomyśl. Pobrane z: https://bibliotekant.pl/nowa-formula-jezykowego-pogotowia/ (22.03.2019).
 • Okno na Świat. Pobrane z: http://mbp.szczecin.pl/dokument,557.html (22.03.2019).
 • Opis | Rozmawiajmy O Uchodźcach. Pobrane z: https://migracje.ceo.org.pl/content/opis (22.03.2019).
 • Porozmawiajmy o uchodźcach – Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku. Po-brane z: http://gbp.przylek.pl/aktualnosci-2016/n,porozmawiajmy-o-uchodzcah (22.03.2019).
 • Projekty EVS w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – podsumo-wanie. Pobrane z: https://rajskabookworms.wordpress.com/projekty-evs-w-wojewodzkiej-bibliotece-publicznej-w-krakowie-podsumowanie/ (22.03.2019).
 • Rozmawiamy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość | Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wiel-kiej. (2019). Pobrane z: https://bibliotekakazimierzawielka.edupage.org/a/rozmawiamy-o-uchodzcach-migracje-i-wielokulturowosc (22.03.2019).
 • Statystyki – Polska – Aktualne dokumenty – Dane tabelaryczne – Rok: 2018 – MIGRACJE.GOV.PL. Pobrane z: https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/tabele/rok/2018/ (22.03.2019).
 • Światowy Dzień Uchodźcy w Gorlicach – relacja – Miejska Biblioteka Publicz-na im. Stanisława Gabryela. Pobrane z: http://www.mbpgorlice.info/new/art,1113,swiatowy-dzien-uchodzcy-w-gorlicach-relacja (22.03.2019).
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – Zajęcia i szkolenia. (2017). Pobrane z: http://www.rajska.info/oferta/zajecia-i-szkolenia/126-konwersacje/jezyk-polski/dorosli.html (22.03.2019).
 • Wolontariat » Biblioteka Miejska w Łodzi. Pobrane z: https://www.biblioteka.lodz.pl/erasmus/ (22.03.2019).
 • Wolontariat europejski – Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich. Pobrane z: http://www.biblioteka.piekary.pl/projekty/wolontariat-europejski (22.03.2019).
 • Wolontariat europejski – Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach. Pobrane z: http://mbpzory.pl/projekty/wolontariat-europejski (22.03.2019).
 • Wolontariusze w bibliotece. Pobrane z: http://www.biblioteka.lebork.pl/wolontariusze-w-bibliotece/ (22.03.2019).
 • Zawalska-Hawel, A. (2017). Migruj do biblioteki! Śląsk : miesięcznik społecz-no-kulturalny, (17), 67–68.
 • Zawalska-Hawel, A. (2018). Przekraczać granice. Wernisaż fotografii Piotra Siko-ry w żorskiej bibliotece. Śląsk : miesięcznik społeczno-kulturalny, (9), 78–83.
 • Zawalska-Hawel, A. (red.). (2019). Migrate to library. Good practices. Pobrane z: http://mbpzory.pl/pliki/plik/good-practices-preview-only-1558599971.pdff (20.03.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6441419-8552-497a-8ee3-1f1e822a15da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.