Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2 | 5-11

Article title

Archeologia historyczna w Europie Środkowej. Kilka wstępnych uwag

Authors

Content

Title variants

EN
Historical archaeology in Central Europe. Some preliminary remarks

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wskazanie ogólnego zarysu archeologii historycznej. Autor zwraca uwagę na genezę tej specjalności i problem jej definicji, możliwości poznawcze i główne nurty rozwoju, a także na funkcję społeczną. Podejmuje próbę oceny relacji archeologii czasów nowych do historii sensu stricto opartej o analizę przekazów pisanych. Wskazano przy tym na dyskusję toczącą się w literaturze przedmiotu. Zwraca także uwagę na konieczność współpracy archeologii historycznej z innymi dyscyplinami nauki i właściwego wykorzystania nowych metod. Zjawiska dotyczące szeroko pojętej Europy Środkowej osadza w realiach globalnych.
EN
The purpose of this article is to provide a general outline of historical archaeology. The author turns attention to the genesis of this speciality, the problem of its definition, its cognitive possibilities, and the main directions of the development, as well as its social function. He attempts to evaluate the relation between the archaeology of modern times and history sensu stricto, based on the analysis of written records. This includes references to debates taking place in source literature. The author also shows the need for cooperation between historical archaeology and other disciplines of science and for making proper use of new methods. He embeds phenomena concerning the broadly-conceived Central Europe in global realities.

Year

Issue

2

Pages

5-11

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • archeolog, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • archaeologist, Institute of Archaeology of the University of Wroclaw

References

 • Andren A., Between Artifacts and Texts. Historical Archaeology in Global Perspective, New York 1998.
 • Diener A., Untermann M. (red.), Archäologie des 19. und 20. Jahrhunderts, Paderborn 2015.
 • Branton N., Landscape Approaches in Historical Archaeology: The Archaeology of Places, [w:] Majewski T., Geimster D. (red.), International Handbook of Historical Archaeology, New York 2009, s. 51-65.
 • Chorowska M., Duma P., Furmanek M., Legut-Pintal M., Łuczak A., Piekalski J., Wleń/Lähn District in the Sudetes Foothills, Poland: A Case Study of Cultural Landscape Evolution of an East Central European Settlement Microregion From the Tenth to the Eighteenth Centuries, „International Journal of Historical Archaeology” 2017, nr 21/1, s. 66-106.
 • Deetz J., In Small Things Forgotten: The Archaeology of Early American Life, New York 1996.
 • Frommer S., Historische Archäologie. Versuch einer methodologischen Grundlegung der Archäologie als Geschichtswissenschaft. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie, Büchenbach 2007.
 • Gediga B., Grossman A., Piotrowski W. (red.), Miejsca pamięci. Pradzieje, średniowiecze i współczesność, Biskupin-Wrocław 2015.
 • Gołembnik A., Pałac i ogrody w Wilanowie – badania archeologiczne Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w sezonie 2003, [w:] Gąssowski J. (red.), Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2004, s. 135-160.
 • Homann A., Battlefield Archaeology in Central Europe, [w:] Mehler N. (red.), Historical Archaeology in Central Europe, Rockville 2013, s. 203-230.
 • Kajzer L., Some remarks about Historical Archaeology in Poland, [w:] Mehler N. (red.), Historical Archaeology in Central Europe, Rockville 2013, s. 95-102.
 • Kola A., Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie, Toruń 2005.
 • Majewski T., Geimster D. (red.), International Handbook of Historical Archaeology, New York 2009.
 • Mehler N., Written sources in post-medieval archaeology and the art of asking the right questions, „Studies in Post-Medieval Archaeology” 2012, vol. 4, s. 11-24.
 • Mehler N. (red.), Historical Archaeology in Central Europe, Rockville 2013.
 • Mehler N., Breaking New Ground: Historical Archaeology in Central Europe, [w:] Mehler N. (red.), Historical Archaeology in Central Europe, Rockville 2013, s. 11-29.
 • Miller N.F., Gleason K.L (red.), The Archaeology of Garden and Field, Philadelphia 1997.
 • Nora P., Rethinking France: Les Lieux de mémoire, t. 1-4, Chicago 1999-2010.
 • Ossowski W., The General Carleton Shipwreck 1785, Gdańsk 2008.
 • Palmer M., Nevell M., Sissons M., Industrial Archaeology: A Handbook, York 2012.
 • Piekalski J., The Environment and Living Conditions in Wrocław (Breslau) in the 16th-18th Centuries, [w:] Mehler N. (red.), Historical Archaeology in Central Europe, Rockville 2013, s. 379- -394.
 • „Studies in Post-Medieval Archaeology” 1990-2012, t. 1-4.
 • Theune C., Archaeology and Remembrance: The Contemporary Archeology of Concentrations Camps, Prisoner-of-War Camps, and Bettelfields, [w:] Mehler N. (red.), Historical Archaeology in Central Europe, Rockville 2013, s. 241-259.
 • Theune C., Bedeutung und Perspektiven einer Archäologie der Moderne, [w:] Diener A., Untermann M. (red.), Archäologie des 19. und 20. Jahrhunderts, Paderborn 2015, s. 11-22.
 • Trzciński M. (red.), Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Warszawa 2013.
 • Zalewska A., Archeologia studiowaniem teraźniejszej przeszłości, [w:] Tabaczyński S., Marciniak A., Cyngot D., Zalewska A. (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań 2012, s. 1099-1123.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0029-8247

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6445581-ac37-47d4-9204-cb5f85b6b370
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.