PL EN


2017 | 9(45) | 3 | 145-158
Article title

Festiwal Młodych w Medjugorie jako rodzaj zgromadzenia agoralnego

Authors
Title variants
EN
The Festival of the Youth in Medjugorje as a Kind of Agoral Gathering
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł zawiera charakterystykę spotkania o nazwie „Festiwal Młodych”, na którym w bośniackim sanktuarium maryjnym w Medjugorie rokrocznie gromadzą się dziesiątki tysięcy młodych osób ze wszystkich kontynentów. Uczestnicząc w tym wydarzeniu, młodzi ludzie kierują się wartościami wyższymi i jednoczą się w realizacji wspólnych celów. Mimo masowej skali inicjatywy, między młodzieżą panuje atmosfera życzliwości. Skutkiem wydarzenia są pozytywne przemiany w życiu osobistym uczestników i w wymiarze wspólnotowym. W artykule tym podkreślono więc agoralny charakter Festiwalu Młodych.
EN
This article contains the characteristics of a meeting called The Festival of the Youth, at which year after year gather tens of thousands of young people from all continents. Participating in this event young people follow the highest values and unite themselves in realization of common aims. Despite massive scale of the initiative there exists the atmosphere of kindness among the youth. As a result of this event there are positive changes both in personal life of the participants and in communal dimension. Hence, the article highlights the agoral character of The Festival of the Youth.
Year
Volume
Issue
3
Pages
145-158
Physical description
Contributors
author
 • doktorantka, Katedra Psychopedagogiki, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Andrukiewicz, P. (2010). Jasnogórskie pielgrzymki Rodziny Radia Maryja jako zgromadzenia agoralne, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. J. Mariańskiego. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Biela, A. (2013). Agoral Gatherings which Have Changed the Political Face of Central and Eastern Europe. W: A. Biela (red.), Beyod Crowd Psychology. The Power of Agoral Gatherings (19-63). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 • Biela, A. (1983). Papieskie Lato w Polsce. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.
 • Biela, A. (2007). Psychospołeczne uwarunkowania zmian makrostrukturalnych: Koncepcja zgromadzenia agoralnego. Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, 13 (2), 75-86.
 • Biela, A., Tobacyk, J. (1987). Self-Transcendence in the Agoral Gathering: A Cas Study of Pope John Paul II`s 1979 Visit to Poland. Journal of Humanistic Psychology, 27 (4), 311-336.
 • Drabil, L., Gałązka, A., Jaxa-Małachowska, M., Kłosińska, A., Kubiak-Sokół, A., Łodzińska, A., Salata, A., Sobolewska, K., Stankiewicz, A., Wiśniakowska, L., Witorska, A. (2002). Festiwal. W: E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego (201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gałązka, M., Chwalińska, T. (2008). Festiwal. W: T. Łozowska (red.), Encyklopedia humanisty. Literatura – Architektura – Filozofia – Nauka o języku – Gramatyka – Sztuka – Film (133). Łódź: Piątek Trzynastego Wydawnictwo.
 • Gers, B., Głogowska, M., Kalisz, B., Przybysz, T., Pusz, H. (1996). Festiwal. W: W. Kopaliński (red.), Podręczny słownik wyrazów obcych (217-218). Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Krąpiec, M.A. (1996). Festiwal. W: Encyklopedia Powszechna (t. 30/8, 217-218). Warszawa: Wydawnictwo Gutenberg Print sp. z o.o.
 • Libiszowska-Żółtkowska, M., Mariański, J. (2004). Doświadczenie religijne. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie (84-87). Warszawa: Wydawnictwo Verbinum.
 • Nizio, E., Kornas-Biela, D. (2016). Psychopedagogiczne aspekty religijnego zaangażowania młodzieży. Niepublikowane badanie przygotowane i przeprowadzone na potrzeby pracy doktorskiej podczas „Festiwalu Młodych” w Medjugorie w 2016 r.
 • Pacholski, M., Słaboń, A. (2001). Więź społeczna. W: M. Pacholski, A. Słaboń (red.), Słownik pojęć socjologicznych (222). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Pieszczachowicz, J. (2001). Festiwal. W: J. Pieszczachowicz (red.), Popularna Encyklopedia Powszechna (t. 4, 257-258). Kraków: Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Media.
 • Vučković, A. (2014). Oto Matka twoja. Głos Pokoju z Medziugorja, (3), 12-13.
 • Foley, A. (2014). Medjugorje Youth Festival attracts 40,000. https://www.catholici reland.net/medjugorje-youth-festival-attracts-40000/ [02.05.2017, 10.05.2017].
 • International youth festival “Mladifest”. http://www.mladifest.com/medjugorje [09.08.2017].
 • Lorenc, P. (2008). Festiwal Młodych. http://niedziela.pl/artykul/54325/nd/Festiwal-Mlodych [10.05.2017].
 • Maryʼs Meals. Who we are. Our history. https://www.marysmeals.org.uk/who-we-are/our-history/ [15.05.2017].
 • Maryʼs Meals. Who we are. Our vision. https://www.marysmeals.org.uk/who-we-are/our-vision/ [15.05.2017].
 • Medjugorie. Gdzie niebo dotyka ziemię. http://www.centrummedjugorie.pl [30.04.2017, 05.05.2017].
 • Medziugorie Mir. Polski Serwis Informacyjny. Cenacolo. http://www.medjugorie.org.pl/ dzial-informacyjny/aktualnosci/431-cenacolo.html [25.05.2017].
 • 28. Mladifest. O Festivalu. http://www.medjugorjeyouthfestival.ba/hr/o-festivalu/ [06.05.2017].
 • Pomierna, W. (2013). Posiłki Maryi. http://gosc.pl/doc/1523065.Posilki-Maryi [15.05.2017].
 • Wspólnota Cenacolo. http://www.gdansk.oblaci.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=59&Itemid=68 [25.05.2017].
 • Wysocka, A. (2015). Spotkać Boga na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży. http:// wiara.wm.pl/271315,Spotkac-Boga-na-Miedzynarodowym-Festiwalu-Mlodziezy.html #a xzz4irGKsRfw [25.04.2017, 04.05.2017, 05.05.2017].
 • Zaparucha, A. (2012). Bałkany w 20. rocznicę wojny domowej. http://www.edupress.pl/ warto-przeczytac/art,264,balkany-20-lat-po-wojnie.html [02.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c645b9f6-8293-4209-83d3-53c1ae436dba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.