Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(45) | 3 | 145-158

Article title

Festiwal Młodych w Medjugorie jako rodzaj zgromadzenia agoralnego

Authors

Title variants

EN
The Festival of the Youth in Medjugorje as a Kind of Agoral Gathering

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł zawiera charakterystykę spotkania o nazwie „Festiwal Młodych”, na którym w bośniackim sanktuarium maryjnym w Medjugorie rokrocznie gromadzą się dziesiątki tysięcy młodych osób ze wszystkich kontynentów. Uczestnicząc w tym wydarzeniu, młodzi ludzie kierują się wartościami wyższymi i jednoczą się w realizacji wspólnych celów. Mimo masowej skali inicjatywy, między młodzieżą panuje atmosfera życzliwości. Skutkiem wydarzenia są pozytywne przemiany w życiu osobistym uczestników i w wymiarze wspólnotowym. W artykule tym podkreślono więc agoralny charakter Festiwalu Młodych.
EN
This article contains the characteristics of a meeting called The Festival of the Youth, at which year after year gather tens of thousands of young people from all continents. Participating in this event young people follow the highest values and unite themselves in realization of common aims. Despite massive scale of the initiative there exists the atmosphere of kindness among the youth. As a result of this event there are positive changes both in personal life of the participants and in communal dimension. Hence, the article highlights the agoral character of The Festival of the Youth.

Year

Volume

Issue

3

Pages

145-158

Physical description

Contributors

author
 • doktorantka, Katedra Psychopedagogiki, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Andrukiewicz, P. (2010). Jasnogórskie pielgrzymki Rodziny Radia Maryja jako zgromadzenia agoralne, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. J. Mariańskiego. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Biela, A. (2013). Agoral Gatherings which Have Changed the Political Face of Central and Eastern Europe. W: A. Biela (red.), Beyod Crowd Psychology. The Power of Agoral Gatherings (19-63). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 • Biela, A. (1983). Papieskie Lato w Polsce. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.
 • Biela, A. (2007). Psychospołeczne uwarunkowania zmian makrostrukturalnych: Koncepcja zgromadzenia agoralnego. Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, 13 (2), 75-86.
 • Biela, A., Tobacyk, J. (1987). Self-Transcendence in the Agoral Gathering: A Cas Study of Pope John Paul II`s 1979 Visit to Poland. Journal of Humanistic Psychology, 27 (4), 311-336.
 • Drabil, L., Gałązka, A., Jaxa-Małachowska, M., Kłosińska, A., Kubiak-Sokół, A., Łodzińska, A., Salata, A., Sobolewska, K., Stankiewicz, A., Wiśniakowska, L., Witorska, A. (2002). Festiwal. W: E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego (201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gałązka, M., Chwalińska, T. (2008). Festiwal. W: T. Łozowska (red.), Encyklopedia humanisty. Literatura – Architektura – Filozofia – Nauka o języku – Gramatyka – Sztuka – Film (133). Łódź: Piątek Trzynastego Wydawnictwo.
 • Gers, B., Głogowska, M., Kalisz, B., Przybysz, T., Pusz, H. (1996). Festiwal. W: W. Kopaliński (red.), Podręczny słownik wyrazów obcych (217-218). Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Krąpiec, M.A. (1996). Festiwal. W: Encyklopedia Powszechna (t. 30/8, 217-218). Warszawa: Wydawnictwo Gutenberg Print sp. z o.o.
 • Libiszowska-Żółtkowska, M., Mariański, J. (2004). Doświadczenie religijne. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie (84-87). Warszawa: Wydawnictwo Verbinum.
 • Nizio, E., Kornas-Biela, D. (2016). Psychopedagogiczne aspekty religijnego zaangażowania młodzieży. Niepublikowane badanie przygotowane i przeprowadzone na potrzeby pracy doktorskiej podczas „Festiwalu Młodych” w Medjugorie w 2016 r.
 • Pacholski, M., Słaboń, A. (2001). Więź społeczna. W: M. Pacholski, A. Słaboń (red.), Słownik pojęć socjologicznych (222). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Pieszczachowicz, J. (2001). Festiwal. W: J. Pieszczachowicz (red.), Popularna Encyklopedia Powszechna (t. 4, 257-258). Kraków: Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Media.
 • Vučković, A. (2014). Oto Matka twoja. Głos Pokoju z Medziugorja, (3), 12-13.
 • Foley, A. (2014). Medjugorje Youth Festival attracts 40,000. https://www.catholici reland.net/medjugorje-youth-festival-attracts-40000/ [02.05.2017, 10.05.2017].
 • International youth festival “Mladifest”. http://www.mladifest.com/medjugorje [09.08.2017].
 • Lorenc, P. (2008). Festiwal Młodych. http://niedziela.pl/artykul/54325/nd/Festiwal-Mlodych [10.05.2017].
 • Maryʼs Meals. Who we are. Our history. https://www.marysmeals.org.uk/who-we-are/our-history/ [15.05.2017].
 • Maryʼs Meals. Who we are. Our vision. https://www.marysmeals.org.uk/who-we-are/our-vision/ [15.05.2017].
 • Medjugorie. Gdzie niebo dotyka ziemię. http://www.centrummedjugorie.pl [30.04.2017, 05.05.2017].
 • Medziugorie Mir. Polski Serwis Informacyjny. Cenacolo. http://www.medjugorie.org.pl/ dzial-informacyjny/aktualnosci/431-cenacolo.html [25.05.2017].
 • 28. Mladifest. O Festivalu. http://www.medjugorjeyouthfestival.ba/hr/o-festivalu/ [06.05.2017].
 • Pomierna, W. (2013). Posiłki Maryi. http://gosc.pl/doc/1523065.Posilki-Maryi [15.05.2017].
 • Wspólnota Cenacolo. http://www.gdansk.oblaci.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=59&Itemid=68 [25.05.2017].
 • Wysocka, A. (2015). Spotkać Boga na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży. http:// wiara.wm.pl/271315,Spotkac-Boga-na-Miedzynarodowym-Festiwalu-Mlodziezy.html #a xzz4irGKsRfw [25.04.2017, 04.05.2017, 05.05.2017].
 • Zaparucha, A. (2012). Bałkany w 20. rocznicę wojny domowej. http://www.edupress.pl/ warto-przeczytac/art,264,balkany-20-lat-po-wojnie.html [02.05.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c645b9f6-8293-4209-83d3-53c1ae436dba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.