Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 11 | 68-83

Article title

Determinants of Arrivals of Ukrainian Tourists to Poland

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the determinants of Ukrainian citizens’ tourist trips to Poland. It is a research work. The considerations have been based mainly on the results of research conducted by the author in Krakow in 2013 among Ukrainian tourists, along with her professional experience. The issues of Ukrainian tourist arrivals to Poland are taken up relatively rarely in the national literature. Therefore, the key objective of developing the research was to fill the gap. In the first part of the article, the tourist attractiveness of the country as a determinant of tourist trips is highlighted. Then, Ukrainian tourist arrivals to Poland in 2001 – 2012 are discussed. Works of Ukrainian researchers dealing with foreign trips made by the people of this country to Poland are cited. The core of the discussion and the characteristic of the methodology of own research and the socio – demographic structure of the surveyed sample are presented along with a discussion of the determinants of the respondents’ travel to Poland. As a result of the analysis of the research material it was established that there is a statistical relationship between the perception of the attractiveness of Poland and the tourists’ level of education.

Year

Issue

11

Pages

68-83

Physical description

Dates

online
2014-11-01

Contributors

author
 • Cracow University of Economics

References

 • "Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. Założenia i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróży turystycznych na lata 2009-2015", 2008, Instytut Marki Polskiej, expert opinion commissioned by Polish Touris Organization (POT), Warszawa, www.pot.gov.pl, access: 02.04.2014
 • Ateljevic J., Page S., 2009, Tourism and entrepreneurship: international perspectives, Butterworth-Heinemann, Oxford
 • Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa
 • Banaszkiewicz M., 2012, "Rosyjska turystyka kulturowa w Krakowie", Turystyka Kulturowa, No. 11, p. 18-31
 • Burszta W., 1998, Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S–ka, Poznań
 • Churchill A.G., 2002, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa
 • Domański H., 2012, "Nowa polska klasa średnia. Gdzie jesteś klaso średnia?", Lupa Instytutu, Instytut Obywatelski, http://www.instytutobywatelski.pl/lupa-instytutu, access: 31.03.2014
 • Jaremen D., Rapacz A., 2005, "Znaczenie segmentacji rynku w procesie formułowania strategii rozwoju produktu turystycznego miasta Zgorzelec", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1067, Wrocław, p. 109-121
 • Frankfurt-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań
 • Francuz P., Mackiewicz R., 2007, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin
 • Giddens A., 2012, Socjologia, PWN, Warszawa
 • Gołembski G., 1998, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN, Warszawa-Poznań
 • Kempny M., Nowicka E., 2003, Badanie kultury, PWN, Warszawa
 • Kędelski M., Paradysz J. , 2006, Demografia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 • Kurek W., 2007, Turystyka, PWN, Warszawa
 • Łapczyński M., 2008, "Analiza danych ankietowych – przegląd wybranych technik na przykładzie rynku motoryzacyjnego", Statsoft, access: 28.02.2014
 • "Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystycznym lata 2008–2015", 2008, POT, Warszawa, www.pot.gov.pl, access: 31.03.2014
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, pespektywy, GWSHM Milenium, Gniezno
 • "Milion nowych turystów nie tylko dzięki Euro 2012", http://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/artykuly/625620,milion_nowych_turystow_nie_tylko_dzieki_euro_2012.html, access: 1.04.2014.
 • Nanda S., 2011, Cultural anthropology, Wadsworth, Belmont
 • Paleczny T., 2004, "Typy tożsamości kulturowej a procesy globalizacji", [in:] Władza, naród, tożsamość, K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga, Eds. WUJ, Kraków, p. 65–74
 • Panasiuk A., 2007, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa
 • Przyjazdy turystów do Polski według krajów, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/przyjazd.htm, access: 01.04.2014
 • Schuman H., 2013, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Słaby T., 2011, Podstawy statystki w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa
 • Tomczyk A., 2005, "Atrakcyjność turystyczna regionu – aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod jej oceny", Problemy Turystyki, No. 3-4, p. 19–35
 • Wodejko S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa
 • Wyrzykowski J., 2010, Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, no. 52, Szczecin, p. 32-42
 • Żabińska T., 2002, "Kształtowanie tożsamości i wizerunku regionów turystycznych – wybrane problemy", [in:] Marketing – koncepcje, badania, Zarządzanie, L. Żabiński, K. Śliwińska, Eds. PWE, Warszawa , p. 325-341
 • Бейдик O., Карягін Ю., 2007, Україна – Польща: архітектурно-історичні та біосоціальні ресурси як чинник розвитку транскордонних туристичних зв’язків, Проблеми трансформації у Польщі і в Україні, Варшава-Київ
 • Бейдик O. O., Кузьменко Г. В., 2011, "’ЄВРО - 2012’: туристське партнерство в України та Польщі", Вісник Донецького Інститу Туристичного Бізнесу № 15, Донецьк, p. 72-77
 • Біланюк О. П., 2012, "Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризмув українсько-польських відносинах", Економіка. Управління. Інновації №2 (8), Житомирський державний університет ім. Івана Франка, http://tourlib.net/statti_ukr/bilanjuk.htm, access: 19.03 2014
 • Бойко М. Г., 2009, "Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку", Економіка, № 16, p. 34-39
 • Гутник O. В., 2010, "Особливості реалізації державної політики Польщі у сфері туризму", Публічне адміністрування: теорія та практика, Випуск 1(3), http://tourlib.net/statti_ukr/gutnyk.htm, dostęp: 19.03 2014
 • Завітневич Н. Г., 2002, Туризм в структурі україно-польських гуманітарних зв’язків, Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць Випуск 38, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, p. 124-126
 • Кожухівська Р. Б., 2012, "Туризм в Українi: cтaн, фактори та перспектива розвитку", Iнновацiйна економiка 3(29), s. 43-49
 • Куреда Н. М, Самойленко В. О., 2010, "Напрямки розвитку в'їзного та виїзного туризму Україна – Польща", Економіка. Управління. Інновації №1 (3), http://tourlib.net/statti_ukr/kureda.htm, access: 19.03 2014
 • Муковський I. Т., 2008, "Мiжнародний туризм як форма iнтеграцйних процесiв", Науковий вiсник Київського гуманiтарного iнституту, Серiя: економiчнi науки, p. 14-17
 • Сіренко К. В., 2010, "Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки", Актуальні проблеми економіки, №12 (114), p. 70-74
 • www.intur.com.pl
 • www.gks.ru
 • www.ukrstat.gov.ua

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6482199-79ed-44c2-8958-f9b342046c51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.