PL EN


2017 | 5 | 89-104
Article title

O holistycznym modelu ludzkiej natury u Maine de Birana i Michela Henry

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On Maine de Biran’s and Michel Henry’s Holistic Model of Human Nature
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kartezjański dualizm uznaje się współcześnie za źródło i podstawę postępującego rozwoju nauk przyrodniczych i medycznych. Równocześnie, jest on przyczyną redukcjonistycznych i materialistycznych pokus w pojmowaniu człowieka jako wyłącznie biologicznego mechanizmu, którego egzystencję można w całości opisać językiem nauk przyrodniczych. W opozycji do tychże tendencji zaproponować chciałbym konkurencyjny, holistyczny model ludzkiej natury, oparty na filozofii i antropologii Maine de Birana oraz fenomenologii ciała Michela Henry, jako z jednej strony unikających tendencji redukcjonistycznych, z drugiej zaś – wyrosłych z oświeceniowego dziedzictwa nauk filozoficznych i medycznych.
EN
The article proposes a holistic model of human nature, based on philosophy and anthropology of Maine de Biran, and on Michel Henry’s phenomenology of body.
Contributors
  • Instytut Filozofii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 69 c, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c64ca46e-988f-46fa-a9db-5a7e61b29e92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.