Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 71-82

Article title

Partnerstwo społeczne i tożsamość lokalna w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta i Orunii w Gdańsku

Content

Title variants

EN
Social partnership and local identity in the revitalization process of the Dolne Miasto and Orunia boroughs of Gdansk

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Programy rewitalizacji, realizowane w obrębie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku potwierdzają ważną rolę systemu zarządzania lokalną tożsamością w wyprowadzaniu obszaru degradowanego z sytuacji kryzysowej. Opierają się one na budowie marki i przewagi konkurencyjnej dzielnicy w skali miasta, regionu, a nawet kraju, opartych na istniejących, choć często ukrytych lub niedocenianych, lokalnych zasobach materialnych i niematerialnych. Przykłady Partnerstwa Dolne Miasto Otwarte oraz działań inwestycyjnych i społecznych podejmowanych na Oruni pokazują, że umiejętny wybór haseł przewodnich rewitalizacji stanowi podstawę stworzenia oferty efektywnej współpracy sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami biznesowymi. Partnerski model rewitalizacji okazuje się kluczowy w sytuacji niewielkich lub zmniejszającychsię środków finansowych, pochodzących z budżetu samorządu lokalnego lub instytucji zewnętrznych.
EN
The revitalization programmes conducted on the areas of Dolne Miasto and Orunia in Gdańsk confirm an important role of the local identity management system in overcoming crisis situations on degraded areas. The programmes are based on the borough brand building and the borough’s competitive edge on the background of the whole city, region, and even the country, based on the existing, although often concealed or underappreciated, local tangible and intangible assets. The examples of the Open Dolne Miasto Partnership and the capital investment and social activities implemented in Orunia indicate that a skilful selection of lead revitalization slogans creates a foundation for an offer of effective co-operation among the public sector, non-government organizations, and business entities. The partnership model of revitalization turns out to be of key importance in the situation of small or shrinking financial resources assigned either by the local government or external institutions.

Year

Issue

2

Pages

71-82

Physical description

Dates

published
2013-06

Contributors

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Urząd Miejski w Gdańsku

References

 • Barański M. Z., Chełstowska M., 2012, Dane statystyczne w procesie przygotowywania i realizacji programów rewitalizacji na przykładzie Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku, w: Sobczak I. (red.) Rola informacji statystycznej w funkcjonowaniu administracji publicznej i gospodarczej, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk.
 • Brosz M., 2012, Dolne Miasto w percepcji mieszkańców, materiały Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bryx M., Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2010, Założenia krajowej polityki rewitalizacji, w: Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 9, wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Charzyńska J., 2010, Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska: O roli sztuki w rewitalizacji przestrzeni publicznej, w: Nyka L., Szczepański J. (red.), Kultura dla rewitalizacji, rewitalizacja dla kultury, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk.
 • Chełstowska M., 2009, Raport z badań społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Dolnego Miasta, materiały Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańsk.
 • Chełstowska M., Medowski Z., Niemkiewicz M., Woroniecka A., Kaszkiel-Suska A., 2010, Społeczność lokalna w procesie rewitalizacji – Program Społeczny „Dolne Miasto Otwarte”, materiały Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańsk.
 • Guzik R., Domański B., 2010, Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce, w: Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 9, wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kaczmarek J., 2001, Miejsce – w poszukiwaniu właściwej miary, w: Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno- ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Madurowicz M., 2008, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Olins W., 2004, O marce, wyd. Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 • Stanowicka-Traczyk A., 2008, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Olsztyn.
 • Strzałkowska A., 2012, Orunia w percepcji mieszkańców, materiały Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szczepański J., 2008, Dolne Miasto i jego Łaźnia, w: Leszkowicz P. (red.), Łaźnia. Architektura, sztuka i historia, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk.
 • Ziobrowski Z., 2010, Synteza, w: Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 9, wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c64f8f88-8eb0-4938-8c39-bacddec097ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.