Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(62) | 41-64

Article title

Eksport uzbrojenia RP w latach 2013–2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego

Authors

Content

Title variants

EN
Polish Arms Exports in 2013–2018 as a Factor in Building Military Security

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Stan bezpieczeństwa Polski stanowi pochodną rangi, jaką zarówno w bliskiej, jak i odległej perspektywie, nadają obronności władze państwa. Po zmianie systemu politycznego, bezpieczeństwo kraju uległo radykalnej zmianie. Polska została członkiem NATO i Unii Europejskiej, co wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza eksportu uzbrojenia w latach 2013–2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego. Bezpieczeństwo militarne obejmuje różne działania w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w szczególności w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom militarnym. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury oraz aktów prawnych, analizę danych statystycznych.
EN
The state of security of Poland is a derivative of the rank that both the near and the distant perspective give defense to the state authorities. Poland’s security radically changed after adoption of the new political system. Poland became a member of the NATO and the European Union which enhanced its security. The purpose of the article was to analyze arms exports in 2013–2018 as a factor in building military security. Military security includes various activities in the area of national security, in particular in the field of counteracting military threats. The literature analysis, the legal acts and analysis of statistical data have been applied as methods of the research.

Year

Issue

Pages

41-64

Physical description

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

References

 • Karkoszka A. (2014) Polski przemysł obronny a wspólny rynek obronny Unii Europejskiej. Jak przekształcić zagrożenia w szanse, (w:) Cyran A., Soroka P. (red.), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2014), Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski Raport za rok 2013, Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2015), Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski Raport za rok 2014, Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2016), Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski Raport za rok 2015, Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2017), Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski Raport za rok 2016, Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2018), Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski Raport za rok 2017, Warszawa.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2019), Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski Raport za rok 2018, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 932, z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6559a61-693a-4483-95ea-0f0208747549
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.