Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 2(31) | 151-170

Article title

La spiritualità dell’Incarnazione. Ricchezze teologiche, bibliche e mistiche nell’opera “Le grandezze di Gesù” di Pierre de Bérulle

Content

Title variants

PL
Duchowość wcielenia. Bogactwa teologiczne, biblijne i mistyczne w dziele "Le grandezze di Gesù" kard. Pierre'a de Berulle'a

Languages of publication

IT PL

Abstracts

PL
Spośród tajemnicy życia Jezusa Chrystusa, tajemnica wcielenia Syna Bożego nie jest zbyt dowartościowana na drogach duchowości współczesnego Kościoła. Klasyczne dzieło kard. Pierre de Bérulle (1575-1629) – ojca XVII-wiecznej francuskiej szkoły duchowości – „Le grandezze di Gesù” stanowi świadectwo mistyki opartej o solidne podstawy dogmatyczne. Autor, nazywany „apostołem wcielonego Słowa”, rozważa misterium Wcielania. Jego refleksje układają się według schematu: jedność osób Bożych, relacje istniejące wewnątrz Trójcy Świętej (szczególnie ukazana jest rola Ducha św.) i tajemnice życia trzech Osób Bożych. Kardynał Pierre de Bérulle medytuje zatem nad tajemnicą odwiecznego zrodzenie Słowa wewnątrz Trójcy Świętej oraz narodzeniem się Słowa w łonie Maryi, a także „zrodzeniem się” Słowa dla życia wiecznego i ciągłym rodzeniem się w tajemnicy Eucharystii. Wobec tak wielkiego misterium należy przyjąć postawę adoracji. Sam czyni to poprzez głębokie słowa czci i szacunku skierowane do Jezusa i Jego Matki. Medytacja tajemnicy Wcielania posłużyła autorowi do wyjaśnienia i obrony duchowej postawy, którą określił jako ślub niewolnictwa Jezusowi i Maryi. W Jezusie, zrodzonym z Maryi, widział zatem uniżonego sługę. Dostrzega również taką postawę wtedy, kiedy Jezus pracuje, głosi obecność Królestwa Bożego, a także w Jego chwilach cierpienia i śmierci. Francuski kardynał postuluje, aby każdy ochrzczony oddał się w pełni Jezusowi i Maryi. Duchowa spuścizna kardynała Pierre de Bérulle wydaje się jak najbardziej aktualna w dzisiejszych czasach. W sytuacjach wielu duchowych dróg stanowi zachętę, aby fundamenty duchowości budować na solidnych podstawach dogmatycznych. W czasach, które charakteryzuje zamieszanie wokół tajemnicy człowieka stanowi zaproszenie, aby dowartościować tajemnicę Wcielenia – bowiem bez tej tajemnicy nie można zrozumieć człowieka. W końcu jest świadectwem wiary przeżywanej poprzez konsekwentne oddanie się Jezusowi i Maryi.

Journal

Year

Issue

Pages

151-170

Physical description

Dates

published
2016-12-31

References

 • GIOVANNI PAOLO II, Redemptor Hominis (1979).
 • Catechismo della Chiesa Cattolica, Casale Monferrato 2003.
 • The Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/cathen/ (odczyt z dn. 9.10. 2016 r.).
 • BÉRULLE P., Le grandezze di Gesù, Cinisello Balsamo 1998.
 • BOUREAU R., Note del curatore, in P. Bérulle, Le grandezze di Gesù. Brani scelti, Cinisello Balsamo 1998.
 • COGNET L., Spiritualità moderna. La scuola francese (1500-1650), Bologna 1974.
 • MARCOCCHI M., La spiritualità tra giansenismo e quietismo nella Francia del Seicento, Roma 1983.
 • MEURET B., Introduzione, in P. Bérulle, Le grandezze di Gesù. Brani scelti, Cinisello Balsamo 1998
 • MINTON A. M., The Spirituality of Bérulle: A New Look, „Spirituality Today”, 3 (1984), 210-219.
 • MOIOLI G., La perdurante presenza dei misteri di Cristo nel pensiero del Card. de Bérulle, “La Scuola Cattolica”, 90 (1962) 115-132.
 • SECONDIN B., Storia della spiritualità moderna, Roma 2002-2003, 76-79.
 • SZYMULA M., Sprawozdania. Pierwsze ogólnopolskie sympozjum mistyki, „Warszawskie Studia Teologiczne” 11 (1998), s. 401-424, http://pwtw.pl/wp-content/uploads/wst/11/Sprawozdania2.pdf (odczyt z dn. 9.10. 2016 r.).
 • ZIEMANN E., Być kapłanem Serca Jezusowego, Kraków 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-5442

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6613fb9-d355-4c0f-bad6-dcdf37c2317e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.