PL EN


2015 | 14 | 2 | 259-268
Article title

Wybrane aspekty funkcjonowania polskiego Sądu Obywatelskiego na Węgrzech

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of the Polish Citizen Court in Hungary
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Polish Citizen Court in Hungary was created to deal with matters of Polish refugees who found themselves in this country after the collapse of Poland in September 1939. This court operated as a court of honour. The author analyzestwo cases examined by the court. One of the cases involved the embezzlement of money by the commander of one of the refugee camps. The second case involved ‘hate crime’.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
259-268
Physical description
Contributors
References
  • Biegański W., Juchniewicz M., Okęcki S., Stachurski E.,Antyhitlerowska działalność Polaków na Węgrzech i Bałkanach, Warszawa 1971.
  • Kowalska K.,„Wieści Polskie” na Węgrzech w latach 1939–1944, Warszawa 2007.
  • Kwiecień M.,Wśród potępieńczych swarów. Prawne aspekty rozliczeń politycznych wśród uchodźstwa polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii, Kraków 2013.
  • Łubczyk K., Łubczyk G.,Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech w latach 1939–1946,Warszawa 2010.
  • Rozmawiamy z konsulem Zarańskim o uchodźcach, ich potrzebach i – zadaniach, „Wieści Polskie” 1940, nr 32.
  • Siemaszko K.,Sąd Obywatelski w Londynie. Organizacja i orzecznictwo, Poznań 2013.
  • Tokarski A.,W gościnie u bratanków Węgrów. Zarys dziejów uchodźców polskich na Węgrzech w czasie II wojny światowej 1939–1945, Toruń 1998.
  • Woźniakowski K.,Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939–1944). W kręgu działań kulturalnych, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2011, t. 3/14.
  • Woźniakowski K.,Przygody z cenzurą polskiej uchodźczej społeczności na Węgrzech (1939–1945), „Klio” 2011, t. 17, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c663f10c-8cfb-4828-9d3c-96b4ca28d53e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.