Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 9 | 89-98

Article title

O krok przed konkurencją – cyfrowa transformacja łańcucha dostaw w firmie Amazon

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ukazuje, jak duży wpływ na ogniwa łańcucha dostaw ma postępująca cyfryzacja. Na przykładzie Amazonu przedstawione zostały innowacyjne i nowatorskie działania, które doprowadziły do uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Aplikacje w chmurze, zautomatyzowane systemy magazynowe czy powszechnie występujące sensory to tylko niektóre przykłady wpływu technologii na ogniwa procesów logistycznych. Śmiałe inwestycje i futurystyczne wizje Jeffa Bezosa napędzają rozwój technologiczny na świecie, stawiając jednocześnie klientów na pierwszym miejscu. Amazon, poprzez realizację ich potrzeb, nieustannie zwiększa sprzedaż i zatrudnienie sięgające w 2017 roku ponad pół miliona pracowników. Przedsiębiorstwo inwestuje w technologie powiązane z Big Data i CloudComputing, by oferować jeszcze bardziej indywidualną i spersonalizowaną obsługę. Wprowadza nieznane do tej pory rozwiązania, kreując trendy w logistyce ostatniej mili. Dba również o bezpieczeństwo przesyłek, przy jednoczesnej minimalizacji czasu dostawy wynoszącej już teraz około jednej godziny. Amazon śmiało patrzy w przyszłość i dyktuje warunki konkurencji. Konsekwentnie realizuje koncepcje reinwestycji w dalszy rozwój i technologię, co prowadzi do ciągłego przeobrażania łańcucha dostaw oraz skracaniu go do niezbędnego minimum.
EN
The article shows how big the influence of digitalization on supply chain is. Basing on Amazon’s example – innovative actions were taken that lead to the point where Amazon had market advantage. Applications in Cloud, automatic warehouse systems and common sensors are just a few examples of the influence of technology on logistics. Daring investments and futuristic visions of Jeff Bezos fuel the technological advancements in the world, putting the customers at the first place at the same time. By realization of its needs, the company is constantly raising sales and employment, which reached over half a million employees in 2017. Amazon invests in technologies connected with Big Data and CloudComputing in order to offer even more individual and personalized experience as well as introducing brand new solutions, creating trends in last-mile logistics. Amazon also takes care of the security of its consignments while also minimizing the delivery time - reaching incredibly low one-hour time of delivery. The company looks firmly into the future and is the one who dictates the market conditions. They consequently realize the concept of reinvesting into future growth and technology which leads to constant changes to the supply chain and trying to bring it to a minimum size.

Year

Issue

9

Pages

89-98

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c664e51b-667d-4cc3-bbb2-b525814d7f4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.