Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1/2015 (50), t.1 | 68-87

Article title

Relacje strategiczne przedsiębiorstw deweloperskich

Content

Title variants

EN
Strategic relationships of Real Estate Development Companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na podstawie przeglądu dorobku zarządzania strategicznego wyeksponowano zainteresowania badawcze relacjami. Szczególną uwagę zwrócono na relacje współdziałania. Omówione zostały trzy podstawowe relacje strategiczne: współpracy, konkurencji i koopetycji. Przedstawiono także wyniki badań relacji strategicznych w populacji deweloperów z perspektywy faz cyklu koniunkturalnego. Generalnie, wyniki badań potwierdzają, że faza dekoniunktury sprzyja relacjom współdziałania konkurentów, czyli koopetycji.
EN
On the basis of a review of the achievements in the area of strategic management research interests on relationships was exposed. Particular attention was paid to the relationships of cooperation. The paper discusses three basic strategic relationships; cooperation, competition and coopetition. The paper also presents the research results concentrated on strategic relationships in the population of developers from the perspective of business cycle phases. In general, the results of the study confirm that the phase of recession fosters cooperative relations between competitors, namely coopetition.

Year

Pages

68-87

Physical description

Dates

published
2015-01-20

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

References

 • Banaszyk, P. (2008). Rozszerzanie i kurczenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, jako podstawowe etapy ewolucji jego strategii. W: A. Kaleta i K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce (s. 26–27). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17 (1), 99–120, http://dx.doi.org/10.1016/S0742-3322(00)17018-4.
 • Barney, J.B. (1999). How a Firm’s Capabilities affect Boundary Decisions. Sloan Management Review, 40 (3), 137–145, http://dx.doi.org/10.1016/S0742-3322(00)17018-4.
 • Bengtsson, M. i Kock, S. (2000). Coopetition in Business Networks – To Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, (5), 411–426, http://dx.doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00067-X.
 • Białasiewicz, M. i Czerniachowicz, B. (2011). Współczesne problemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: S. Marek i M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Brandenburger, A. i Nalebuff, B. (1996). Co-opetition. New York: Doubleday.
 • Contractor, F. i Beldona, S. (2002). Interfirm learning in alliances and technology networks: An empirical study in the global pharmaceutical and chemical industries. W: F. Contractor i P. Lorange (red.), Competitive Strategies and Alliances (s. 34–56). Amsterdam: Elsevier Science.
 • Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo AKademii Ekonomicznej.
 • Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Dagnino, G.B. i Padula, G. (2002). Coopetition Strategy a New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation. Referat wygłoszony na: EURAM – The European Academy of Management Second Annual Conference Innovative Research in Management. Stockholm. Pozyskano z: http://ecsocman.hse.ru/data/977/644/1219/coopetition.pdf.
 • Dahl, J. (2014). Conceptualizing Coopetition as a Process: An Outline of Change in Cooperative and Competitive Interactions. Industrial Marketing Management, 43, 272–279, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.12.002.
 • De Ngo, D. i Okura, M. (2008). Coopetition in a Mixed Duopoly Market. Economics Bulletin, 12 (21), 1–9. Pozyskano z: http://citec.repec.org/cgi-bin/rss.pl?h=repec:ebl:ecbull:eb-07l10036 (07.08.2014).
 • Dierickx, I. i Cool, K.O. (1989). Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage. Management Science, 35 (12), 1504–1514, http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.35.12.1504.
 • Dollinger, M.J., Li, X. i Mooney, C.H. (2010). Extending the Resource based View to the Megaevent: Entrepreneurial Rents and Innovation. Management and Organization Review, 6 (2), 195–218.
 • Dowling, M.J., Roering, W.D., Carlin, B.A. i Wisnieski, J. (1996). Multifaceted Relationships under Coopetition. Description and Theory. Journal of Management Inquiry, 5 (2), 155–167.
 • Fjeldstad, Ø.D., Snow, C.C., Miles, R.E. i Lettl, C. (2012). The Architecture of Collaboration. Strategic Management Journal, 33, 734–750,http://dx.doi.org/10.1002/smj.1968.
 • Furrer, O. (2011). Corporate Level Strategy. Theory and Applications. Londyn: Routledge.
 • Garcia, C. i Velasco, C. (2002). Co-opetition and Performance: Evidence from European Biotechnology Industry. Referat wygłoszony na II Annual Conference of EURAM on Innovative Research Management. Stockholm.
 • Gnyawali, D.R. i Madhavan, R. (2006). Impact of Co-Opetition on Firm Competitive Behavior: An Empirical Examination. Journal of Management, (4), 507–530, http://dx.doi.org/10.1177/0149206305284550.
 • Grant, R.M. i Baden-Fuller, C. (2004). A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances. Journal of Management Studies, 41 (1), 61–84, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.0042 1.x.
 • Grant, R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Håkansson, H. i Ford, D. (2002). How Should Companies Interact in Business Networks? Journal of Business Research, 55 (2), 133–139, http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00148-X.
 • Hughes, M. i Perrons, R. (2011). Shaping and Re-shaping Social Capital in Buyer-Supplier Relationships. Journal of Business Research, 64 (2), http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.12.009.
 • Korn, H.J. i Rock, T.T. (2001). Beyond Multimarket Contact to Mutual Forbearance: Pursuit of Multimarket Strategy. Advances in Strategic Management, 18, 53–74, http://dx.doi.org/10.1016/S0742-3322(01)18003-4.
 • Kozłowski, R. i Matejun, M. (2012). Współpraca międzyorganizacyjna w zarządzaniu projektami małych i średnich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, (6).
 • Lundberg, H. i Andresen, E. (2012). Cooperation among Companies, Universities and Local Government in a Swedish Context. Industrial Marketing Management, 41, 429–437, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.06.017.
 • Luo, Y., Slotegraaf, R.J. i Pan, X. (2006). Cross-functional ‘Co-opetition’: The Simultaneous Role of Cooperation and Competition within Firms. Journal of Marketing, 70, 67–80, http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.70.2.67.
 • Łaszek, J., Augustyniak, H., Olszewski, K. i Gajewski, K. (2013). Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2013 r. Warszawa: NBP.
 • Marshall, P., McKay, J. i Burn, J. (2001). Strategy and Success Factors for the Virtual Organization. W: S. Burnes i B. Hunt (red.), E-commerce and V business. Business Models for Global Success. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Moore, J.F. (1996). The Death of Competition. Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems. Nowy Jork: Harper Business.
 • Morris, M.H., Kocak, A. i Özer, A. (2007). Coopetition as a Small Business Strategy: Implications for Performance. Journal of Small Business Strategy, 18 (1), 35–55, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.999.
 • Paché, G. i Medina, P. (2007). The Entrenchment Strategy of Logistics Service Providers: Towards a Sequential Cooperation-Competition Process? Journal of
 • Transport and Supply Chain Management, (1), 11–26, http://dx.doi.org/10.4102/jtscm.v1i1.39.
 • Ritala, P. i Hurmelinna-Laukkanen, P. (2009). What’s in It for Me? Creating and Appropriating Value in Innovation-Related Coopetition. Technovation, 29, 819–828, http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2009.07.002.
 • Romanowska, M. (2007). Trwałe wartości zarządzania strategicznego. W: R. Krupski (red.) Planowanie strategiczne w warunkach niepewności. Wałbrzych: WWSZiP.
 • Samuelson, W.F. i Marks, S.G. (2009). Ekonomia menedżerska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Siregar, S.L., Dagnino, G.B. i Garraffo, F. (2009). Content Analysis and Social Network Analysis: A Two-phase Methodology in Obtaining Fundamental Concepts of Coopetition. Business and Economics, 14 (2), 103–113.
 • Spence, L., Coles, A. i Harris, L. (2001). The Forgotten Stakeholder? Ethics and Social Responsibility in Relation to Competitors. Business and Society Review, 106 (4), 331–352, http://dx.doi.org/10.1111/0045-3609.00119.
 • Stachura, E. (2008). Determinanty kształtowania produktu na rynku mieszkaniowym. W: S. Źróbek (red.), Rynek nieruchomości (117–118). Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości.
 • Stanko, M.A., Bonner, J.M. i Calantone, R.J. (2007). Building Commitment in Buyer– Seller Relationships: A Tie Strength Perspective. Industrial Marketing Management, 36 (8), 1094–1103, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2006.10.001.
 • Stańczyk-Hugiet, E. (2011). W poszukiwaniu renty. Przegląd Organizacji, (9).
 • Stańczyk-Hugiet, E. (2013). Adaptacja kooperatywna. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, 52, 119–126.
 • Strzelecka, R. (2014). Strategie przedsiębiorstw w sektorze budownictwa mieszkaniowego a fazy cyklu koniunkturalnego. Niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 • Szelągowska, A. (2011). Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.
 • Wang, Q., Bradford, K., Xu, J. i Weitz, B. (2008). Creativity in Buyer–Seller Relationships: The Role of Governance. International Journal of Research in Marketing, 25 (2), 109–118, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2007.12.006.
 • Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5 (2), 171–189, http://links.jstor.org/sici?sici=01432095%28198404%2F06%295%3A-2%3C171%3AARVOTF%3E2.0.CO%3B2-L.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6655428-cc16-4968-a682-6ac898d5dab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.