Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 470-478

Article title

Dyplomacja prewencyjna w świetle agresji Iraku na Kuwejt w 1990 roku. Sukces czy porażka Organizacji Narodów Zjednoczonych?

Content

Title variants

EN
Preventive Diplomacy in the light of the Iraq-Kuwait War in 1990. The sucess or failure of the United Nations?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel artykułu stanowi przybliżenie koncepcji dyplomacji prewencyjnej Narodów Zjednoczonych, przedstawianie działań mających zapobiec agresji w 1990, a także przedstawienie wpływu konfl iktu na system sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Istotą artykułu jest zobrazowanie dyplomacji, jako potencjalnego mechanizmu umożlwiającego realizację zadań i celów ONZ. Odpowiednie wykorzystanie presji, nacisków i sankcji może wzmocnić mechanizm bezpieczeństwa zbiorowego. W przeciwieństwie do operacji wymuszania pokoju, koncepcja może pochłonąć znacznie mniejsze nakłady. Zwrócono uwagę nie tylko na niewystarczalność dotychczasowego systemu zapobiegania, w świetle konfliktu iracko-kuwejckiego, ale także w okresie poprzedzającym oraz pokonfliktowym. W ostatniej części pracy wyszczególniono implikacje niewłaściwego wykorzystania sankcji oraz przedstawiono sukcesora polityki zapobiegania stosowanej w latach dziewięćdziesiątych – koncepcję sankcji selektywnych.
EN
The Purpose of this article is to present the concept of preventive diplomacy of the United Nations, measures to prevent aggression in 1990 and the presentation of the impact of conflict on the United Nations. The essence of this article is to present diplomacy as a mechanism to support the implementation of the purposes and principles of the United Nations. The use of pressures and sanctions will strengthen the collective security. In contrast to the operations of peace enforcement, preventive diplomacy absorbs less cost. Paying careful attention to the inadequacy of current prevention systems, especially in the light of the Iraq-Kuwait War as well as before and post-conflict period. The last part of this paper details implications of improper use of sanctions and presents the successor prevention policies applied in the nineties - the concept of selective sanctions.

Year

Issue

4

Pages

470-478

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

References

 • Bibliografia
 • Teksty źródłowe:
 • [1] Traktat Przeciwojenny, Paryż, 27 sierpnia 1928 r., [w:] S. Bieleń (red.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004
 • [2] Karta Narodów Zjednoczonych, San Francisco, 26 czerwca 1945 r., [w:] S. Bieleń (red.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004.
 • Książki/czasopisma:
 • [3] Bialocerkiewicz J, Sankcje Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i Perspektywy, Warszawa 2006.
 • [4] Boutros-Ghali B., Program dla pokoju, Warszawa 1995.
 • [5] Branka T., Lorenc M., Osiewicz P, Potyrała A, Irak między wojną a pokojem, Toruń 2010.
 • [6] Bulloch J., Morris H., Wojna Saddama. Początki konfliktu kuwejckiego i reakcja międzynarodowa, Poznań 1991.
 • [7] Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1957-2003, Warszawa 2003.
 • [8] Evans G., Współpraca dla pokoju. Agenda globalna na lata dziewięćdziesiąte i następne, Warszawa 1994.
 • [9] Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
 • [10] Odziemkowski J, Niedokończona wojna. Irak 1990-1991, Kraków 2011.
 • [11] Smalec Ł, Dwie Wojny z Irakiem. Źródła, przyczyny, preteksty, przygotowanie, skutki, Warszawa 2012.
 • [12] Szymborski W., Zatoka Perska. Problemy stabilizacji, Bydgoszcz 1999.
 • Netografia:
 • [13] Arman K., My ludy rola Narodów Zjednoczonych w dwudziestym pierwszym wieku. Raport Sekretarza Generalnego 2000, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Raport_Milenijny.doc., 24.112013.
 • [14] Chronologićal Ust of Ali Wars, http://www.correlatesofwar.org/COW2%20Data/WarData_NEW/ WarList_NEW.pdf, 24112013.
 • [15] Stosunki dwustronne Irak-Iran, http://www.stosunkiiniedzynarodoweinfo/krayrak,stosunki_dwustronne,Iran, 24.112013.
 • [16] Światowe kryzysy, http://www.unic.un.oig.pl/swiatowe_kryzysy, 24.11.13.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2014

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c66ac4c9-f3f9-4458-9646-1f877e22f3bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.