Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 | 209-225

Article title

An Indian Christian Prophet: Duraiswami Simon Amalorpavadass (1932-1990)

Authors

Content

Title variants

PL
Chrześcijański prorok w Indiach: Duraiswami Simon Amalorpavadass (1932-1990)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Fr. Duraiswami Simon Amalorpavadass (1932-1990) was one of the most important Indian theologians of the twentieth century. He became involved in the renewal of the Catholic Church in India in accordance with the vision and spirit of Vatican II. In 1967, he founded the National Biblical, Catechetical and Liturgical Centre (NBCLC) in Bangalore, and then headed it until 1980. The way he shaped them showed his spiritual imagination, commitment and tireless dedication. In the years 1967-1982 he was the editor of the magazine “Word and Worship”, published by NBCLC. In 1981, at the initiative of Fr. Amalorpavadass at the State University of Mysuru the Department of Christianity was established. He developed an authentic Indian and Christian spirituality, liturgy and theology of evangelization and inculturation. In catechesis he advocated a newly developed anthropological method. In turn, interreligious dialogue, in which he presented the inclusivist position, gained with his help an Indian figure: all religions have a special role in the history of salvation, but this does not diminish the special contribution of the salvific mission of Jesus Christ.
PL
Ks. Duraiswami Simon Amalorpavadass (1932-1990) był jednym z najważniejszych indyjskich teologów ostatniego stulecia. Zaangażował się w odnowę Kościoła katolickiego w Indiach zgodnie z wizją i duchem Vaticanum II. W 1967 roku założył Narodowe Centrum Biblijne, Katechetyczne i Liturgiczne (NBCLC) w Bangalore, a następnie kierował nim do 1980 roku. Sposób, w jaki je kształtował (bez korzystania z jakiegokolwiek wzoru), pokazał jego duchową wyobraźnię, zaangażowanie oraz niestrudzone poświęcenie. W latach 1967-1982 był redaktorem czasopisma “Word and Worship”, wydawanego przez NBCLC. W 1981 roku z inicjatywy ks. Amalorpavadassa na Uniwersytecie Stanowym w Mysuru utworzono Wydział Chrześcijaństwa. Omawiany autor należał do licznych organizacji międzynarodowych, był na przykład członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Misyjnych (IAMS). Ks. Amalorpavadass rozwijał autentyczną indyjską i chrześcijańską duchowość, liturgię oraz teologię ewangelizacji i inkulturacji. W katechezie opowiadał się za nowo opracowaną metodą antropologiczną. Z kolei dialog międzyreligijny, w którym prezentował stanowisko inkluzywistyczne, zyskał z jego pomocą indyjską postać: wszystkie religie pełnią szczególną rolę w historii zbawienia, jednakże nie umniejsza to szczególnego wkładu zbawczej misji Jezusa Chrystusa.

Journal

Year

Issue

1

Pages

209-225

Physical description

Dates

published
2018-06-30

Contributors

References

 • Cf. J.A.G. van Leeuwen, Fully Indian – Authentically Christian. A Study of the First Fifteen Years of the NBCLC (1967-1982). Bangalore – India in the Light of the Theology of Its Founder D.S. Amalorpavadass, Bangalore 1994
 • P.B. Steffen, The Long Road to Aggiornamento. Vatican II, the Church in India & the NBCLC, [in:] A. Thottakara, J. Sagaya (eds.), Towards New Horizons, Bangalore 2017
 • S.J. Bosco, D.S. Amalorpavadass, Golden Jubilee Souvenir of the National Biblical Catechetical and Liturgical Centre (NBCLC) 1967-2017, Bangalore 2017
 • Cf. D.S. Amalorpavadass, Theological Reflections on Inculturation, Mysore 2004
 • Gospel and Culture. Evangelisation and Inculturation, “FABC Papers”, no 15, 1979
 • J. Theckanath, D.S. Amalorpavadass, His Legacy, [in:] Golden Jubilee Souvenir of the National Biblical Catechetical and Liturgical Centre (NBCLC) 1967-2017, Bangalore 2017
 • J.B. Barla, Christian Theological Understanding of Other Religions According to D.S Amalorpavadass, Documenta Missionalia, vol. 26, Roma 1999
 • Cf. D.S. Amalorpavadass, Integration and Interiorization, Mysore 1990; Id., Atma Purna Anubhava. Within Ashram Anubhava Experience of Indian Christian spirituality (ICS), Mysore 2000
 • A. Louis, Swami Amalorananda. An Indian Christian Guru, [in:] A. Thottakara, J. Sagaya (eds.), Towards New Horizons, Bangalore 2017
 • Address by His Eminence Baselios Cardinal Cleemis, CBCI President, at the Inauguration of the Golden Jubilee of NBCLC on 5th February 2016, “Word and Worship”, no 49, 2016
 • C. de Souza, Catechesis for India Today. An Appraisal of the Catechetical Proposal of D.S. Amalorpavadass, Bangalore 1994
 • S. Jesudoss, Inculturation. An Evangelical Imperative Culminating in God-Experience and Committed Service According to Fr. D.S Amalorpavadass, Pars Dissertationis in Theologia in Instituto Spiritualitatis Pontificae Facultatis Theologiacae Teresianum, Romae 1996
 • M. Pulinthanan, The Theology of Amalorpavadass. A Praxis-Integrated Theology for the Post-Conciliar Church in India, Excerpta ex dissertation ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae 1999
 • Cf. P. Puthanangady (ed.), Church in India. Institution or Movement? A Tribute to the Memory of Fr D.S. Amalorpavadass, Founder-Director of NBCLC, Bangalore 1991
 • A. Kalliath, Th. D’Sa (eds.), Retelling the Story of Jesus. Through the Stories of People, Bangalore 2011
 • G. Gispert-Sauch, Christians in Asia Read Sacred Books of the East, [in:] F. Wilfred (ed.), The Oxford Handbook of Christianity in Asia, Oxford-New York 2014
 • P.B. Steffen, Amalorpavadass Duraiswami Simon (1932-1990) Theologe, [in:] F.W. Bautz, T. Bautz (eds.), Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, vol. 38, Nordhausen 2017
 • P.B. Steffen, Amalorpavadass Duraiswami Simon (1932-1990), [in:] B. Kanakappally et al. (eds.), Hindu-Christian Dictionary. Essential Terms for Inter-Religious Dialogue, Mumbai 2017
 • A. Louis, Swami Amalorananda. An Indian Christian Guru, [in:] A. Thottakara, J. Sagaya (eds.), Towards New Horizons, Bangalore 2017
 • Homily Delivered by His Grace Archbishop Bernard Moras of Bangalore during the Inaugural Holy Mass, “Word and Worship”, no 49, 2016

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c66b8fc0-3956-40db-835b-4b69fb597267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.