Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 5 | 3(16) | 145-153

Article title

Potencjał i potrzeby innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Globalizacja zmieniła środowisko gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Regionie Morza Bałtyckiego. Znikające bariery oraz granice eksponują wszystkie spółki z jednej strony na nowe rynki, a z drugiej na konkurencję międzynarodową. W konsekwencji MSP, które nie myślą o zaistnieniu na arenie międzynarodowej, w sposób bezwiedny narzucają sobie ostre ograniczenia dotyczące ich potencjalnej i długoterminowej działalności. Nawet przedsiębiorstwa, które pierwotnie koncentrowały się lub działały wyłącznie na rynku lokalnym, są zmuszone do bycia konkurencyjnymi na arenie międzynarodowej, tak, aby zapewnić sobie długotrwałą obecność oraz wzrost. Unia Europejska w programie Europa 2020 sformułowała strategię rozwoju na najbliższą dekadę, której celem jest rozwój MSP w kierunku mądrej, zrównoważonej oraz globalnej gospodarki.

Keywords

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

References

 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Łódź 2002
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Difin, Warszawa 2008
 • Baltic 21 Raport 2003-2005: Realizacja wspólnej wizji Eko-regionu Morza Bałtyckiego, Baltic 21 Seria nr 1/2006
 • Hanell, T., Neubauer J., Miasta w Regionie Morza Bałtyckiego – trendy rozwojowe na przełomie tysiąclecia, 2005, Raport Nordregio 2005.1, Sztokholm
 • Hanzeatic Parliament, Innovation policy for the Baltic Sea Region. Outlineideas for the development of the SME economy and increasing the competitivenessof the Baltic Region,2006
 • http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/innovationresearchtechnology/index_en.htm
 • http://www.pi.gov.pl/Polityka/chapter_86578.asp
 • Zielona Księga, Restrukturyzacja I przewidywanie zmian: wnioski wynikające z ostatnich doświadczeń, Komisja Europejska. Bruksela 2012
 • Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT), Joint Research Centre (Institute for the Protection and Security of the Citizen) of the European Commission, European Innovation Scoreboard 2007 Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO EUROPE
 • http://www.josefin-org.eu/uploads/media/JOSEFIN_Handbook_01.pdf
 • http://www.josefinorg.eu/uploads/media/JOSEFIN_Regional_Market_Studies_Summary_01.pdf
 • http://www.ueapme.com/businesssupport/Training%20tools/Poland/PLSME%20Excellence%20%20promotion%20of%20business.pdf
 • http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/SOIB/Publikacje/PARP_BIOS_T21_broszura_TKreowanie_srodowiska.pdf
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Komisja Europejska
 • http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c66ba8c1-b18b-4038-ab98-aeef6affa9b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.