Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 34 | 67-88

Article title

Analiza asocjacji i reguły asocjacyjne w badaniu wyborów zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów. Zastosowanie algorytmu Apriori

Content

Title variants

EN
Association analysis and association rules in exploring the choices made by students from elective courses. Application of Apriori algorithm

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono możliwości i korzyści zastosowania metody analizy asocjacji, zaliczanej do metod eksploracji danych (ang. Data Mining), w zagadnieniach dotyczących wyborów przez studentów nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych. Krótko opisano metodę analizy asocjacji i budowy reguł asocjacyjnych, szczególną uwagę poświęcając algorytmowi Apriori, jednemu z najpopularniejszych algorytmów analizy asocjacji i budowy reguł asocjacyjnych, w sposób uporządkowany i logiczny realizującemu potrzebne działania oraz przystępnie, przejrzyście i zrozumiale obrazującemu ideę analizy asocjacji i generowanie reguł asocjacyjnych. Rozważania zilustrowano przykładem wyboru przez studentów zajęć, spośród prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z SAS Institute Polska, w ramach ich cyklu o nazwie „Data Mining Certificate Program”. Wskazano, wraz z krótką wzmianką o jego działaniu, oprogramowanie wspomagające przeprowadzanie analizy asocjacji, tworzenie reguł asocjacyjnych i interpretację uzyskiwanych wyników – program SAS Enterprise Miner firmy SAS Institute Inc. z USA, wykorzystywany przez nas w zaprezentowanym w artykule zagadnieniu wyboru zajęć dydaktycznych przez studentów.
EN
This article discusses the possibilities and advantages of the association analysis method, belonging to Data Mining, in problems relating to choices made by students from elective courses. Such choices are possible when students can freely choose several courses from separate groups of elective courses. The association analysis method and the construction of association rules are briefly described. Particular attention was paid to the Apriori algorithm. It constitutes one of the most popular algorithms for the association analysis and the construction of association rules. The Apriori algorithm in an orderly and logical manner performs necessary actions as well as accessibly, transparently and understandably reflects the concept of the association analysis and the construction of association rules. The considerations are illustrated using an example of choices made by students from elective courses conducted within the educational path called “Data Mining Certificate Program” at the Faculty of Economic Sciences, Univerity of Warsaw, in cooperation with SAS Institute Polska. The discussed issue of elective courses selection was explored using SAS Enterprise Miner software from SAS Institute Inc. U.S. – the article provides a very short presentation of its functionality, possibilities of performing the association analysis and the construction of association rules, as well as interpretation of the analysis results.

Contributors

  • Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk EKonomicznych, Uniwersytet Warszawski
  • Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk EKonomicznych, Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6705c37-ab6d-490d-99ad-1abbaa194ea9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.