Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 7 | 8-15

Article title

Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Content

Title variants

EN
A few comments on the Draft Amendment to the Act on Competition and Consumer Protection

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wybrane propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Wybrane rozwiązania zostały poddane analizie w porównaniu z analogicznymi rozwiązaniami przyjętymi w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie wybranych krajów. Dodatkowo artykuł dokonuje oceny planowanych zmian w odniesieniu do postulatów doktryny. W podsumowaniu przedstawiono syntetyczną ocenę całego projektu ustawy nowelizacyjnej.
EN
This paper presents some of the changes proposed by the Draft Act Amending the Law on Competition and Consumer Protection of 2007. They are analyzed in comparison with analogous solutions adopted in EU law as well as in selected cou ntries. The article also assesses the planned amendments in light of the views expressed by Polish doctrine. The summary of the article contains a synthetic evaluation of the entire Draft Amendment Act.

Year

Volume

2

Issue

7

Pages

8-15

Physical description

Dates

published
2013-11-30

Contributors

  • Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

References

  • Dannecker G., Jansen O., Competition Law Sanctioning in the European Union, Kluwer Law International, 2004
  • Filippelli M., Collective Dominance and Collusion: Parallelism in EU and US Competition Law, Edward Elgar Publishing, 2013
  • Kohutek K., Komentarz do art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, LEX
  • Kohutek K., Środki przysługujące Komisji Europejskiej w razie naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji, „Prawo i Podatki UE” 2006, nr 2
  • Laina F., Laurinen E., The EU Cartel Settlement Procedure: Current Status and Challenges, „Journal of European Competition Law & Practice” 2013, nr 7
  • Niels G., Jenkins H., Kavanagh J., Economics for Competition Lawyers, Oxford University Press, Oxford 2011
  • Piszcz A., Kilka uwag do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2012, nr 2
  • Wils Wouter P.J., Is Criminalization of EU Competition Law the Answer?, „World Competition” 2005, nr 2

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c67949e3-31be-48f0-af31-bc6947b8f1fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.