Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 40-44

Article title

Ostre zespoły wieńcowe.

Content

Title variants

EN
Acute coronary syndromes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ostry zespół wieńcowy jest coraz częściej występującą chorobą, dotykającą coraz młodsze osoby. Najczęściej choroba ta wywoływana jest przez samych chorych, którzy prowadzą nieodpowiedni tryb życia, ze zbyt dużą ilością stresu, nieprawidłową dietą oraz unikają kontaktu z lekarzem. Wraz z postępem medycyny można szybciej wdrożyć odpowiednie leczenie, a nawet zapobiegać chorobie. Celem naszej pracy było przedstawienie problemu, jakim są ostre zespoły wieńcowe, ich następstwa oraz wykazanie, że nasze zdrowie jest zależne od naszego trybu życia.
EN
Acute coronary syndromes is more occurring disease, which is affecting younger people. Mostly this disease is caused by patients, who have wrong lifestyle with a lot of stress, wrong diet and they don’t go to the physician. With medicine progress we can earlier implement right treatment even we can prevent disease. The target of our work was showing the problem which is acute coronary syndromes, their aftermaths and show that our health is dependent from our lifestyle.

Year

Issue

2

Pages

40-44

Physical description

Contributors

  • Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu (student)
  • Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu (student)

References

  • Handler C, Coghlan G. Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011.
  • Chizner AM. Kardiologia kliniczna. Wydawnictwo D.W. Publishing Co, USA; 2010
  • Mazurek W. Postępy kardiologii. Skrypt dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego. Wrocław: Akademia Medyczna; 2006.
  • ht t p://pl .w i k ipedia .or g /w i k i/Os t re _ zespo%C5%82y_w ie-%C5%84cowe#Czynniki_ryzyka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c67b448f-f320-4eaa-bf8f-840c2b9f04d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.