PL EN


2012 | 2 | 40-44
Article title

Ostre zespoły wieńcowe.

Content
Title variants
EN
Acute coronary syndromes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostry zespół wieńcowy jest coraz częściej występującą chorobą, dotykającą coraz młodsze osoby. Najczęściej choroba ta wywoływana jest przez samych chorych, którzy prowadzą nieodpowiedni tryb życia, ze zbyt dużą ilością stresu, nieprawidłową dietą oraz unikają kontaktu z lekarzem. Wraz z postępem medycyny można szybciej wdrożyć odpowiednie leczenie, a nawet zapobiegać chorobie. Celem naszej pracy było przedstawienie problemu, jakim są ostre zespoły wieńcowe, ich następstwa oraz wykazanie, że nasze zdrowie jest zależne od naszego trybu życia.
EN
Acute coronary syndromes is more occurring disease, which is affecting younger people. Mostly this disease is caused by patients, who have wrong lifestyle with a lot of stress, wrong diet and they don’t go to the physician. With medicine progress we can earlier implement right treatment even we can prevent disease. The target of our work was showing the problem which is acute coronary syndromes, their aftermaths and show that our health is dependent from our lifestyle.
Year
Issue
2
Pages
40-44
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu (student)
  • Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu (student)
References
  • Handler C, Coghlan G. Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011.
  • Chizner AM. Kardiologia kliniczna. Wydawnictwo D.W. Publishing Co, USA; 2010
  • Mazurek W. Postępy kardiologii. Skrypt dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego. Wrocław: Akademia Medyczna; 2006.
  • ht t p://pl .w i k ipedia .or g /w i k i/Os t re _ zespo%C5%82y_w ie-%C5%84cowe#Czynniki_ryzyka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c67b448f-f320-4eaa-bf8f-840c2b9f04d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.