Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 3(127) | 39-51

Article title

Emigracyjna epistolografia (1945-1989). Rekonesans

Authors

Content

Title variants

EN
Letters by Polish Immigrants after The Second World War (1945-1989). A Research Reconnaissance

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article is devoted to Polish emigrants’ correspondence after the Second World War. The author indicates the lack of research on emigration epistolography although emigration letters are successively published. He also points to the most important areas of emigration correspondence research based on papers by Brigitte Diaz and by Paweł Rodak. First of all the author devotes attention to the textuality of these letters because in his opinion the most important function of these letters is a preservation of language outside of the country.

Year

Volume

61

Issue

Pages

39-51

Physical description

Contributors

 • Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Adamczewska Izabella (2012), List, hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, red. G. Gazda, PWN, Warszawa.
 • Arno Anna, Rybicka Elżbieta, Wojda Dorota, Pekaniec Anna (2012), O epistolografii [zapis dyskusji], oprac. Anna Pekaniec, „Nowa Dekada Krakowska”, nr 3/4.
 • Cysewski Kazimierz (1996), Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią, „Pamiętnik Literacki”, z. 1.
 • Czermińska Małgorzata (2000), Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, TAiWPN Universitas, Kraków.
 • Czermińska Małgorzata (1993), Epistolarne formy, hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Diaz Brigitte (2002), L’èpistolaire ou la pensée nomade. Formes et fonctions de la correspondance dans quelques parcours d’écrivains au XIX siècle, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Dorosz Beata (2015), „Zwierzaliśmy się sobie ze wszystkiego, nawet z naszych szczęśliwych i nieszczęśliwych miłości”. O korespondencji Mieczysława Grydzewskiego z Kazimierzem Wierzyńskim (kilka uwag i garść fragmentów — zanim ukaże się edycja krytyczna), „Pamiętnik Literacki” (Londyn), t. L.
 • Giedroyc Jerzy, Gömöri Györģy (2018), Polski redaktor i węgierski polonista: Korespondencja Jerzego
 • Giedroycia i Györģya (George’a) Gömöriego, 1958–2000, oprac. G. Lagzi, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 • Giedroyc Jerzy, Mieroszewski Juliusz (2016), Listy 1957–1975, oprac., wstęp i przyp. R. Habielski, cz. 1–3, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
 • Giedroyc Jerzy, Wittlin Józef (2017), Listy 1947–1976, oprac., wstęp i przyp. R. Habielski, P. Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa. [Grydzewski Mieczysław] (1950), Silva rerum, „Wiadomości” (Londyn), nr 37.
 • Jabłoński Artur (2012), Obraz recepcji powieści w odcinkach na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1949–1956 w świetle listów od czytelników, „Archiwum Emigracji”, z. 1–2.
 • Jarzębski Jerzy (1981), Kariera autentyku, „Ruch Literacki”, z. 2.
 • Kowalczyk Andrzej Stanisław (2006), Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna, Pogranicze, Sejny.
 • Kulisy twórczości. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego 1945–1977 ([1979]), przedm. L. Kielanowski, Księgarnia Polska, Paryż.
 • Lagzi Gábor (b.r.), Listy Jerzego Giedroycia do György’a (George’a) Gömöriego (1958–1968), „Archiwum Emigracji”.
 • Lechoń Jan, Wierzyński Kazimierz (2016), Listy 1941–1956, oprac. Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.
 • Lewandowski Wacław (2009), Czy to wstyd wspominać? Kilka wstępnych poruszeń tematu, „Archiwum Emigracji”, z. 2. — (2012), Ślady zaniedbań, „Archiwum Emigracji”, z. 1–2.
 • Lutomierski Marcin (2015), Prognoza długowieczności. Krajowe badania nad polską literaturą emigracyjną, „Pamiętnik Literacki” (Londyn), t. L.
 • Marzec Lucyna (2015), List, „Forum Poetyki”, nr 1 (lato), http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/Lucyna_Marzec_List_lato_2015.pdf [dostęp: 1.03.2018].
 • Mitchell W.J. Thomas (2013), Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Olejniczak Józef (1996), Proza „wspomnikarska” [w:] Literatura emigracyjna 1939–1989, red. J. Olejniczak, t. 2, Śląsk, Katowice.
 • Rodak Paweł (2012), Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski,
 • Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Rogatko Bogdan (2012), Epistolarna przygoda z Giedroyciem w roli głównej, „Nowa Dekada Krakowska”, nr 3/4.
 • Rybicka Elżbieta (2004), Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie”, nr 4.
 • Skwarczyńska Stefania (1931), O pojęcie literatury stosowanej, „Pamiętnik Literacki”, z. 1. — (2001), Teoria listu, oprac. E. Felisiak, M. Leś, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Szaruga Leszek (2008), Opowieść epistolarna. (Wprowadzenie do problematyki emigracyjnej twórczości epistolarnej) [w:] tegoż, Powinności literatury i inne szkice krytyczne, TAiWPN Universitas, Kraków.
 • Święch Jerzy (2015), Pomysły do przyszłej historii literatury na wygnaniu [w:] Kulturowa historia literatury, red. A. Łebkowska, W. Bolecki, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
 • Trzynadlowski Jan (1975), List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej, „Pamiętnikarstwo Polskie”, nr 1–4.
 • Wróbel Łukasz (2013), Hylé i noesis. Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Zimand Roman (1990), O literaturze dokumentu osobistego w ogóle, a o diarystyce w szczególności [w:] tegoż, Diarysta Stefan Ż., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c688b2db-ef8a-4c47-b557-cc829c9f31c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.