Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(61) | 81–96

Article title

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec Getin Noble Bank SA oraz Idea Bank SA w latach 2016–2018

Authors

Content

Title variants

EN
Deputies’ draft resolution on the Appointment of the Investigative Committee to Examine the Correctness and Legality of Activities of Public Institutions taken towards the Getin Noble Bank S.A. and the Idea Bank S.A. between 2016 and 2018

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
According to the author of the opinion, the discussed draft resolution meets formal requirements set out in the Act on Sejm Investigative Committees and the Standing Orders of the Sejm. On the other hand, the draft resolution partly does not conform the Constitution of the Republic of Poland. Moreover the author draws attention to a small amount of time remaining until the end of the 8th term of the Sejm. Due to this fact the possibility to examine the case by the investigative committee in question are limited. The author emphasizes that the contents of the draft resolution is inconsistent with its explanatory statement, because the latter suggests in a broader scope of case to be examined by the committee.

Year

Issue

Pages

81–96

Physical description

Contributors

author
  • Doktor nauk prawnych, starszy wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, ekspert ds. legislacji BAS; piotr.czarny@neostrada.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6558-1075

References

  • Góral L., Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz, 2013, LexisNexis.
  • Odrowąż-Sypniewski W., Stębelski M., Kryteria ustalania składu sejmowej komisji śledczej oraz aktualnego parytetu przysługującego poszczególnym klubom parlamentarnym, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2008, nr 1(17).
  • Przyjemski S., Spory kompetencyjne między organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości w Polsce, 2019, LexisNexis.
  • Słownik języka polskiego PWN, t. 3, Warszawa 2007.
  • Szmyt A., Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997–2007), Gdańsk 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6942935-b900-43e5-968e-56f042ba2a56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.