Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 227 | 31-40

Article title

Zastosowanie dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach ekonomicznych

Content

Title variants

EN
Analysis of chosen economical characteristics by dynamical multivariate comparative analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza zmian demograficznych zachodzących w Polsce w latach 2002-2013 w przekroju województw oraz konstrukcja mierników syntetycznych opartych na wielowymiarowej analizie porównawczej z uwzględnieniem dynamiki zmiennych. Za pomocą wybranych metod dynamicznej, wielowymiarowej analizy porównawczej scharakteryzowano województwa w kontekście zmian demograficznych. Na podstawie danych zostały postawione prognozy skonstruowanych mierników oraz został sporządzony ranking województw dla danych historycznych i dla prognoz. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi wprowadzenie metodologiczne dotyczące wielowymiarowej analizy porównawczej, zaś druga cześć to analiza empiryczna wybranych charakterystyk ekonomicznych, konstrukcja mierników syntetycznych z uwzględnieniem dynamiki zmiennych oraz wnioski.
EN
The aim of the paper is to analyze the dynamic demographic and economical changes that are observed in Poland from 2002 to 2013. General tendencies in Polish population age structure and their impact on selected labour indicators were shown. Besides, some dependencies between demographic variables and chosen economic indicators were presented. By means of selected multivariate comparative analysis tools (the synthetic measure of development) the regions of Poland were characterized and compared.

Year

Volume

227

Pages

31-40

Physical description

Contributors

References

  • Duncan C.J., Scott S. (1998), Human Demography and Disease, University Press, Cambridge, s. 103-110.
  • Fihel A., Okólski M. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa.
  • Giri C.N. (2004), Multivariate Statistical Analysis, USA Marcel Dekker, s. 435-526.
  • Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
  • Mastalerz-Kodzis A. (2014), Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej – ujęcie dynamiczne, „Studia Ekonomiczne”, nr 163, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
  • Ostasiewicz W., red. (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Rencher A.C. (2002), Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons, USA.
  • Suchecki B., red (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
  • Tarczyński W. (2005), Dynamiczne ujęcie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [w:] Metody Ilościowe w Ekonomii, cz. I, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 394.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c69a4222-8cf0-4f0c-88e7-f35c851eed6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.